قیمت پایانی تغییر درصد
2,754 119.00 4.52

داده ها

آخرین معامله 2,766 131.00 4.97
قیمت پایانی 2,754 119.00 4.52
اولین قیمت 2,678
قیمت دیروز 2,635
بازه روز 2,766 2,622
قیمت مجاز 2,482 2,246
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 831708
تعداد سهام 27 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.212 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 661
حجم معاملات 13.121 میلیون
ارزش معاملات 36.132 میلیارد
ارزش بازار 74.358 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.079 میلیون 6.576 میلیون
حقوقی 11.042 میلیون 6.546 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 61 155
حقیقی 56 137
حقوقی 5 18
تغییر حقوقی به حقیقی 12.384 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,970 2,760 2,766 524,688 6
1 2,000 2,750 2,800 400 1
1 3,628 2,740 2,970 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65