قیمت پایانی تغییر درصد
2,434 4.00 0.16

داده ها

آخرین معامله 2,400 38.00 1.56
قیمت پایانی 2,434 4.00 0.16
اولین قیمت 2,450
قیمت دیروز 2,438
بازه روز 2,480 2,400
قیمت مجاز 2,559 2,317
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 735068
تعداد سهام 27 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.96 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 182
حجم معاملات 2.518 میلیون
ارزش معاملات 6.123 میلیارد
ارزش بازار 65.718 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.184 میلیون 1.116 میلیون
حقوقی 1.334 میلیون 1.401 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 66 47
حقیقی 62 43
حقوقی 4 4
تغییر حقوقی به حقیقی 163.557 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 20,748 2,396 2,425 30,550 1
1 4,050 2,395 2,426 30,455 1
1 5,005 2,394 2,427 3,360 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65