قیمت پایانی تغییر درصد
2,767 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,767 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,767 0.00 0.00
اولین قیمت 2,767
قیمت دیروز 2,767
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,905 2,629
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 835634
تعداد سهام 27 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.092 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 74.709 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,767 0 0 0
1 3,000 2,550 0 0 0
1 5,000 2,510 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65