داده ها

آخرین معامله 3,664 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,664 0.00 0.00
اولین قیمت 3,664
قیمت دیروز 3,664
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,784 3,636
بازه هفته 3,784 3,636
بازه سال - -
P/E 36640
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.664 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 3,636 12,542 2
0 0 0 3,784 1,000 1
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65