قیمت پایانی تغییر درصد
4,289 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,295 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,289 0.00 0.00
اولین قیمت 4,290
قیمت دیروز 4,289
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,036 3,652
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.179 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 471,772

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.059 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
39 655,104 4,295 4,683 2,149 1
1 6,032 4,290 4,720 575 1
1 168 4,265 4,858 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65