قیمت پایانی تغییر درصد
9,768 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,860 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,768 0.00 0.00
اولین قیمت 9,594
قیمت دیروز 9,768
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,256 9,280
بازه هفته 10,695 9,526
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.179 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 471,772

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.521 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 9,650 9,880 3,000 3
1 9,000 9,526 10,000 2,848 2
1 5,000 9,500 10,140 717 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65