قیمت پایانی تغییر درصد
4,314 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,477 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,314 0.00 0.00
اولین قیمت 4,477
قیمت دیروز 4,314
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,477 4,051
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.179 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 471,772

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.088 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
36 1.046 میلیون 4,477 0 0 0
2 6,000 4,273 0 0 0
4 13,950 4,264 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65