قیمت پایانی تغییر درصد
9,505 174.00 1.80

داده ها

آخرین معامله 9,392 287.00 2.97
قیمت پایانی 9,505 174.00 1.80
اولین قیمت 9,410
قیمت دیروز 9,679
بازه روز 9,650 9,302
قیمت مجاز 10,162 9,196
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.179 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 471,772

معاملات

تعداد معاملات 299
حجم معاملات 422,639
ارزش معاملات 4.009 میلیارد
ارزش بازار 11.21 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 412,639 399,537
حقوقی 10,000 23,102
تعداد خرید فروش
مجموع 126 85
حقیقی 125 84
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 124.535 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,000 9,386 9,429 1,650 1
2 653 9,383 9,498 1,000 1
1 231 9,382 9,499 4,135 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65