قیمت پایانی تغییر درصد
6,289 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,289 0.00 0.00
اولین قیمت 6,498
قیمت دیروز 6,289
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,036 3,652
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.179 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 471,772

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.417 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,168 6,186 6,290 4,000 1
1 3,000 6,174 6,298 1,500 1
1 167 6,172 6,300 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65