قیمت پایانی تغییر درصد
3,785 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,875 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,785 0.00 0.00
اولین قیمت 3,760
قیمت دیروز 3,785
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,969 3,591
بازه هفته 4,090 3,920
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.179 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 471,772

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.464 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 3,806 3,875 1,820 1
1 26,000 3,805 3,883 400 2
1 2,617 3,804 3,885 4,542 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65