قیمت پایانی تغییر درصد
3,492 3.00 0.09

داده ها

آخرین معامله 3,529 34.00 0.97
قیمت پایانی 3,492 3.00 0.09
اولین قیمت 3,495
قیمت دیروز 3,495
بازه روز 3,600 3,321
قیمت مجاز 3,669 3,321
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1515528
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 386
حجم معاملات 3.493 میلیون
ارزش معاملات 12.199 میلیارد
ارزش بازار 2.794 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.363 میلیون 3 میلیون
حقوقی 130,009 492,640
تعداد خرید فروش
مجموع 92 128
حقیقی 91 126
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.266 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 3,445 3,535 2,000 1
1 5,000 3,440 3,550 9,674 1
1 3,000 3,370 3,556 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65