قیمت پایانی تغییر درصد
5,538 111.00 1.96

داده ها

آخرین معامله 5,466 183.00 3.24
قیمت پایانی 5,538 111.00 1.96
اولین قیمت 5,689
قیمت دیروز 5,649
بازه روز 5,710 5,412
قیمت مجاز 5,931 5,367
بازه هفته 5,990 5,510
بازه سال - -
P/E 2403492
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 616
حجم معاملات 2.205 میلیون
ارزش معاملات 12.213 میلیارد
ارزش بازار 4.43 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.004 میلیون 2.168 میلیون
حقوقی 201,451 37,857
تعداد خرید فروش
مجموع 306 142
حقیقی 305 141
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 905.984 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,000 5,450 5,550 47,500 1
2 30,916 5,430 5,551 5,000 1
2 1,500 5,422 5,552 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65