داده ها

آخرین معامله 1,387 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,387 0.00 0.00
اولین قیمت 1,387
قیمت دیروز 1,387
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,387 1,255
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 601958
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 832.2 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
71 3.167 میلیون 1,387 0 0 0
1 3,550 1,378 0 0 0
1 2,550 1,377 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65