داده ها

آخرین معامله 1,340 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,335 0.00 0.00
اولین قیمت 1,330
قیمت دیروز 1,335
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,341 1,215
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 579390
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 801 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,331 1,341 20,959 1
2 28,853 1,330 1,350 10,000 1
1 3,550 1,329 1,375 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65