داده ها

آخرین معامله 3,800 13.00 0.34
قیمت پایانی 3,825 12.00 0.31
اولین قیمت 3,724
قیمت دیروز 3,813
بازه روز 3,890 3,724
قیمت مجاز 4,003 3,623
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 45900
تعداد سهام 245.549 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 452
حجم معاملات 2.128 میلیون
ارزش معاملات 8.138 میلیارد
ارزش بازار 939.225 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.101 میلیون 2.128 میلیون
حقوقی 26,194 0
تعداد خرید فروش
مجموع 165 157
حقیقی 164 157
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 100.192 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,035 3,750 3,800 2,583 1
1 2,000 3,743 3,810 1,000 1
1 2,672 3,724 3,811 5,700 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65