داده ها

آخرین معامله 3,583 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,612 0.00 0.00
اولین قیمت 3,500
قیمت دیروز 3,612
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,803 3,441
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 43344
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 138,966

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 577.92 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 37,550 3,576 3,583 622 1
1 20,000 3,575 3,615 5,320 1
1 820 3,551 3,618 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65