داده ها

آخرین معامله 2,710 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,743 0.00 0.00
اولین قیمت 2,765
قیمت دیروز 2,743
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,812 3,450
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 32916
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 143,062

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 438.88 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,845 2,697 2,799 1,700 1
2 2,470 2,695 2,818 2,000 1
1 475 2,680 2,829 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/21)

65