داده ها

آخرین معامله 3,957 208.00 4.99
قیمت پایانی 4,023 142.00 3.41
اولین قیمت 4,245
قیمت دیروز 4,165
بازه روز 4,245 3,957
قیمت مجاز 3,812 3,450
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 48276
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 143,062

معاملات

تعداد معاملات 399
حجم معاملات 2.301 میلیون
ارزش معاملات 9.258 میلیارد
ارزش بازار 643.68 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.301 میلیون 2.301 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 148 57
حقیقی 148 57
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 3,334 3,957 50,850 2
0 0 0 4,034 1,464 2
0 0 0 4,090 12,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65