داده ها

آخرین معامله 3,880 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,828 0.00 0.00
اولین قیمت 3,944
قیمت دیروز 3,828
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,036 3,652
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 45936
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 130,141

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 612.48 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,292 3,850 3,880 5,200 1
1 4,300 3,849 3,888 14,500 2
2 20,380 3,846 3,889 10,080 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65