داده ها

آخرین معامله 6,950 365.00 4.99
قیمت پایانی 7,018 297.00 4.06
اولین قیمت 6,950
قیمت دیروز 7,315
بازه روز 7,310 6,950
قیمت مجاز 7,680 6,950
بازه هفته 7,803 5,989
بازه سال - -
P/E 84216
تعداد سهام 245.549 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,220

معاملات

تعداد معاملات 954
حجم معاملات 5.409 میلیون
ارزش معاملات 37.963 میلیارد
ارزش بازار 1.723 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.409 میلیون 5.409 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 318 266
حقیقی 318 266
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,500 6,742 6,950 520,723 37
0 0 0 7,000 40,000 2
0 0 0 7,023 305 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65