داده ها

آخرین معامله 6,100 154.00 2.46
قیمت پایانی 6,047 207.00 3.31
اولین قیمت 6,290
قیمت دیروز 6,254
بازه روز 6,290 5,980
قیمت مجاز 6,566 5,942
بازه هفته 6,176 5,901
بازه سال - -
P/E 72564
تعداد سهام 245.549 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 98,220

معاملات

تعداد معاملات 658
حجم معاملات 2.051 میلیون
ارزش معاملات 12.404 میلیارد
ارزش بازار 1.485 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.022 میلیون 2.051 میلیون
حقوقی 29,250 0
تعداد خرید فروش
مجموع 324 128
حقیقی 323 128
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 176.875 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,575 6,098 6,147 6,292 2
1 933 6,031 6,149 2,050 1
1 30,000 6,011 6,150 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65