داده ها

آخرین معامله 3,245 58.00 1.82
قیمت پایانی 3,192 5.00 0.16
اولین قیمت 3,189
قیمت دیروز 3,187
بازه روز 3,245 3,189
قیمت مجاز 3,812 3,450
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 38304
تعداد سهام 160 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 143,062

معاملات

تعداد معاملات 10
حجم معاملات 49,018
ارزش معاملات 157.048 میلیون
ارزش بازار 510.72 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 59,518 59,518
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 9
حقیقی 5 9
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,500 3,243 3,245 32,500 2
2 4,319 3,190 3,249 50,000 1
2 65,581 3,189 3,250 39,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65