قیمت پایانی تغییر درصد
47,811 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 47,519 0.00 0.00
قیمت پایانی 47,811 0.00 0.00
اولین قیمت 50,307
قیمت دیروز 47,811
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 49,886 45,136
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 23140524
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.434 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50 47,354 50,550 1 1
1 13 47,013 51,900 800 1
0 0 0 52,100 10 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65