داده ها

آخرین معامله 44,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 44,202 0.00 0.00
اولین قیمت 44,990
قیمت دیروز 44,202
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 24,972 22,594
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 21393768
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,451

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.326 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 2,118 43,216 44,270 362 1
2 102 43,001 44,800 550 1
4 3,074 43,000 44,946 121 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65