داده ها

آخرین معامله 24,856 1,183.00 5.00
قیمت پایانی 24,853 1,180.00 4.98
اولین قیمت 24,855
قیمت دیروز 23,673
بازه روز 24,856 24,500
قیمت مجاز 24,972 22,594
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12028852
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,451

معاملات

تعداد معاملات 37
حجم معاملات 55,744
ارزش معاملات 1.385 میلیارد
ارزش بازار 745.59 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 55,744 55,744
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 11 19
حقیقی 11 19
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
25 98,184 24,856 29,898 78 1
1 200 24,510 31,335 100 1
4 627 24,500 46,581 13 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65