داده ها

آخرین معامله 51,699 945.00 1.86
قیمت پایانی 50,649 105.00 0.21
اولین قیمت 52,800
قیمت دیروز 50,754
بازه روز 52,800 50,010
قیمت مجاز 53,291 48,217
بازه هفته 57,190 52,100
بازه سال - -
P/E 24514116
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 12,000

معاملات

تعداد معاملات 50
حجم معاملات 8,124
ارزش معاملات 411.064 میلیون
ارزش بازار 1.519 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8,124 8,124
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 27 19
حقیقی 27 19
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 21 50,010 51,500 1,000 1
1 250 50,002 51,698 100 1
3 470 50,000 51,700 80 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65