داده ها

آخرین معامله 31,407 1,653.00 5.00
قیمت پایانی 31,413 1,647.00 4.98
اولین قیمت 31,407
قیمت دیروز 33,060
بازه روز 32,800 31,407
قیمت مجاز 34,713 31,407
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15203892
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 17,422

معاملات

تعداد معاملات 76
حجم معاملات 46,148
ارزش معاملات 1.45 میلیارد
ارزش بازار 942.39 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 46,148 46,148
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 30 29
حقیقی 30 29
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 31,407 23,371 17
0 0 0 31,700 48 1
0 0 0 31,800 900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65