داده ها

آخرین معامله 41,797 2,199.00 5.00
قیمت پایانی 41,797 2,199.00 5.00
اولین قیمت 41,797
قیمت دیروز 43,996
بازه روز 41,797 41,797
قیمت مجاز 46,195 41,797
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 20229748
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 42
حجم معاملات 34,142
ارزش معاملات 1.427 میلیارد
ارزش بازار 1.254 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 34,142 34,142
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 28 7
حقیقی 28 7
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 41,797 648,820 55
0 0 0 42,770 470 1
0 0 0 43,200 38 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65