قیمت پایانی تغییر درصد
57,285 1,144.00 2.04

داده ها

آخرین معامله 57,790 1,649.00 2.94
قیمت پایانی 57,285 1,144.00 2.04
اولین قیمت 58,000
قیمت دیروز 56,141
بازه روز 58,698 55,700
قیمت مجاز 58,948 53,334
بازه هفته 62,000 56,001
بازه سال - -
P/E 27725940
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 12,000

معاملات

تعداد معاملات 265
حجم معاملات 91,684
ارزش معاملات 5.252 میلیارد
ارزش بازار 1.719 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 91,598 91,684
حقوقی 86 0
تعداد خرید فروش
مجموع 98 113
حقیقی 97 113
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 4.927 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 634 57,251 57,919 135 1
1 478 57,250 57,930 1,689 1
1 252 57,100 57,989 55 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65