داده ها

آخرین معامله 20,600 155.00 0.76
قیمت پایانی 20,174 271.00 1.33
اولین قیمت 20,300
قیمت دیروز 20,445
بازه روز 20,699 20,081
قیمت مجاز 24,972 22,594
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9764216
تعداد سهام 30 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,451

معاملات

تعداد معاملات 126
حجم معاملات 106,169
ارزش معاملات 2.142 میلیارد
ارزش بازار 605.22 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 83,556 106,169
حقوقی 22,613 0
تعداد خرید فروش
مجموع 48 36
حقیقی 47 36
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 456.195 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 20,312 20,600 1,319 2
1 100 20,085 20,680 30,000 1
2 1,500 20,080 20,689 20,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65