قیمت پایانی تغییر درصد
4,087 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,055 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,087 0.00 0.00
اولین قیمت 4,148
قیمت دیروز 4,087
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,868 2,596
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 57218
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 184,230

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 817.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 4,056 4,110 1,950 1
2 7,000 4,053 4,139 1,000 1
1 999 4,050 4,140 931 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65