قیمت پایانی تغییر درصد
2,687 113.00 4.39

داده ها

آخرین معامله 2,702 128.00 4.97
قیمت پایانی 2,687 113.00 4.39
اولین قیمت 2,699
قیمت دیروز 2,574
بازه روز 2,702 2,606
قیمت مجاز 2,702 2,446
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 37618
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 203,832

معاملات

تعداد معاملات 322
حجم معاملات 2.183 میلیون
ارزش معاملات 5.866 میلیارد
ارزش بازار 537.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.183 میلیون 2.158 میلیون
حقوقی 0 25,000
تعداد خرید فروش
مجموع 95 120
حقیقی 95 119
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 67.175 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
29 632,528 2,702 3,812 33,000 1
3 29,432 2,700 0 0 0
3 11,230 2,630 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65