قیمت پایانی تغییر درصد
18,457 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 18,860 0.00 0.00
قیمت پایانی 18,457 0.00 0.00
اولین قیمت 18,909
قیمت دیروز 18,457
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,280 17,444
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 258398
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.691 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,406 18,610 18,940 2,000 1
1 1,000 18,500 19,055 300 1
1 2,000 18,200 19,099 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65