قیمت پایانی تغییر درصد
3,118 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,222 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,118 0.00 0.00
اولین قیمت 2,980
قیمت دیروز 3,118
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,868 2,596
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 43652
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 184,230

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 623.6 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
62 1.803 میلیون 3,222 3,584 100 1
1 2,000 3,200 0 0 0
1 1,000 3,180 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65