قیمت پایانی تغییر درصد
2,852 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,815 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,852 0.00 0.00
اولین قیمت 2,960
قیمت دیروز 2,852
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,111 2,815
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 39928
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 163,773

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 570.4 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,816 2,880 21,624 2
2 58,280 2,815 2,900 4,866 1
0 0 0 2,901 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65