قیمت پایانی تغییر درصد
17,834 406.00 2.33

داده ها

آخرین معامله 17,983 555.00 3.18
قیمت پایانی 17,834 406.00 2.33
اولین قیمت 17,800
قیمت دیروز 17,428
بازه روز 18,199 17,110
قیمت مجاز 18,299 16,557
بازه هفته 18,399 16,661
بازه سال - -
P/E 249676
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,000

معاملات

تعداد معاملات 804
حجم معاملات 1.279 میلیون
ارزش معاملات 22.809 میلیارد
ارزش بازار 3.567 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.279 میلیون 1.279 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 326 272
حقیقی 326 272
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 2,050 17,900 17,980 2,471 1
1 11,357 17,893 17,983 2,114 2
1 1,000 17,851 17,999 13,978 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65