قیمت پایانی تغییر درصد
4,842 81.00 1.65

داده ها

آخرین معامله 4,807 116.00 2.36
قیمت پایانی 4,842 81.00 1.65
اولین قیمت 4,930
قیمت دیروز 4,923
بازه روز 4,939 4,804
قیمت مجاز 3,978 3,600
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3147300
تعداد سهام 4.629 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.852 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 712
حجم معاملات 6.479 میلیون
ارزش معاملات 31.371 میلیارد
ارزش بازار 22.414 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.632 میلیون 5.966 میلیون
حقوقی 846,098 512,680
تعداد خرید فروش
مجموع 200 199
حقیقی 195 197
حقوقی 5 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.614 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 86,188 4,806 4,819 56,133 2
5 439,345 4,804 4,828 37,000 2
1 20,000 4,802 4,829 27,359 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65