قیمت پایانی تغییر درصد
4,790 70.00 1.48

داده ها

آخرین معامله 4,800 80.00 1.69
قیمت پایانی 4,790 70.00 1.48
اولین قیمت 4,800
قیمت دیروز 4,720
بازه روز 4,949 4,651
قیمت مجاز 3,978 3,600
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3113500
تعداد سهام 4.629 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.852 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,235
حجم معاملات 11.468 میلیون
ارزش معاملات 54.933 میلیارد
ارزش بازار 22.173 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.897 میلیون 10.013 میلیون
حقوقی 1.571 میلیون 1.455 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 473 418
حقیقی 469 404
حقوقی 4 14
تغییر حقوقی به حقیقی 557.551 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,336 4,750 4,840 1,000 1
1 10,000 4,745 4,849 20,000 1
1 15,000 4,740 4,859 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65