قیمت پایانی تغییر درصد
11,169 159.00 1.44

داده ها

آخرین معامله 11,299 289.00 2.62
قیمت پایانی 11,169 159.00 1.44
اولین قیمت 11,289
قیمت دیروز 11,010
بازه روز 11,299 11,000
قیمت مجاز 11,560 10,460
بازه هفته 11,211 10,691
بازه سال - -
P/E 7259850
تعداد سهام 4.629 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 924,898

معاملات

تعداد معاملات 1,688
حجم معاملات 3.498 میلیون
ارزش معاملات 39.066 میلیارد
ارزش بازار 51.701 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.496 میلیون 3.481 میلیون
حقوقی 1,500 17,119
تعداد خرید فروش
مجموع 785 395
حقیقی 784 393
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 174.449 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 7,000 11,288 11,300 18,215 10
3 5,467 11,280 11,329 1,000 1
4 3,837 11,279 11,333 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65