قیمت پایانی تغییر درصد
3,975 175.00 4.22

داده ها

آخرین معامله 3,943 207.00 4.99
قیمت پایانی 3,975 175.00 4.22
اولین قیمت 4,083
قیمت دیروز 4,150
بازه روز 4,210 3,943
قیمت مجاز 4,357 3,943
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2583750
تعداد سهام 4.629 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.852 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,010
حجم معاملات 7.638 میلیون
ارزش معاملات 30.362 میلیارد
ارزش بازار 18.4 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.338 میلیون 5.506 میلیون
حقوقی 1.3 میلیون 2.131 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 306 275
حقیقی 300 272
حقوقی 6 3
تغییر حقوقی به حقیقی 3.305 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100,000 3,943 3,943 123,132 4
1 20,000 3,930 3,956 1,000 1
1 1,000 3,918 3,970 7,830 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65