قیمت پایانی تغییر درصد
7,370 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,310 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,370 0.00 0.00
اولین قیمت 7,452
قیمت دیروز 7,370
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,978 3,600
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4790500
تعداد سهام 4.629 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.852 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 34.116 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 5,675 7,309 7,330 15,000 1
1 5,000 7,302 7,340 23,340 2
4 50,270 7,300 7,344 15,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65