قیمت پایانی تغییر درصد
1,110 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,115 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,110 0.00 0.00
اولین قیمت 1,096
قیمت دیروز 1,110
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 926 838
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4440
تعداد سهام 2.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.72 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,115 1,116 26,664 1
1 3,225 1,111 1,119 2,000 1
1 2,000 1,110 1,120 3,940 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65