قیمت پایانی تغییر درصد
1,608 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,615 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,608 0.00 0.00
اولین قیمت 1,630
قیمت دیروز 1,608
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 926 838
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6432
تعداد سهام 2.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.94 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 1,608 1,608 1,000 1
1 10,000 1,607 1,615 27,600 1
1 10,000 1,606 1,617 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65