قیمت پایانی تغییر درصد
1,608 57.00 3.42

داده ها

آخرین معامله 1,585 80.00 4.80
قیمت پایانی 1,608 57.00 3.42
اولین قیمت 1,698
قیمت دیروز 1,665
بازه روز 1,700 1,582
قیمت مجاز 1,748 1,582
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6432
تعداد سهام 2.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 980,000

معاملات

تعداد معاملات 652
حجم معاملات 5.414 میلیون
ارزش معاملات 8.706 میلیارد
ارزش بازار 3.94 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.414 میلیون 5.414 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 334 96
حقیقی 334 96
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 105 1,585 1,586 38,000 1
5 53,998 1,582 1,614 3,000 1
1 11,000 1,544 1,625 109,730 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65