قیمت پایانی تغییر درصد
2,099 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,096 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,099 0.00 0.00
اولین قیمت 2,109
قیمت دیروز 2,099
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,316 2,096
بازه هفته 2,340 2,140
بازه سال - -
P/E 8396
تعداد سهام 2.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 980,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.143 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 2,077 2,096 2.68 میلیون 52
1 2,000 2,073 2,100 10,921 1
1 4,853 2,051 2,189 29,999 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65