قیمت پایانی تغییر درصد
1,260 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,265 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,260 0.00 0.00
اولین قیمت 1,265
قیمت دیروز 1,260
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,265 1,145
بازه هفته 1,087 1,080
بازه سال - -
P/E 5040
تعداد سهام 2.45 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 980,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.087 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 327,082 1,265 0 0 0
1 20,000 1,264 0 0 0
1 1,665 1,252 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65