قیمت پایانی تغییر درصد
4,200 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,200 0.00 0.00
اولین قیمت 4,200
قیمت دیروز 4,200
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,538 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 718200
تعداد سهام 78 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 327.6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,570 4,170 4,200 196,557 16
1 10,136 4,160 4,249 15,000 1
2 32,000 4,157 4,250 27,188 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65