قیمت پایانی تغییر درصد
5,258 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,291 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,258 0.00 0.00
اولین قیمت 5,298
قیمت دیروز 5,258
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,570 5,040
بازه هفته 5,400 5,221
بازه سال - -
P/E 899118
تعداد سهام 78 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.882 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 410.124 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 36 5,290 5,290 5,000 1
5 450,000 5,261 5,299 498,050 6
9 737,176 5,260 5,300 188,074 12

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65