قیمت پایانی تغییر درصد
3,953 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,038 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,953 0.00 0.00
اولین قیمت 4,015
قیمت دیروز 3,953
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,225 3,823
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 675963
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.483 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 237.18 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 3,951 4,038 26,199 1
2 1,672 3,950 4,039 30,455 1
2 51,500 3,945 4,040 53,822 9

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65