قیمت پایانی تغییر درصد
2,808 46.00 1.67

داده ها

آخرین معامله 2,795 33.00 1.19
قیمت پایانی 2,808 46.00 1.67
اولین قیمت 2,780
قیمت دیروز 2,762
بازه روز 2,825 2,780
قیمت مجاز 4,225 3,823
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 480168
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.483 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,080
حجم معاملات 7.331 میلیون
ارزش معاملات 20.588 میلیارد
ارزش بازار 168.48 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.67 میلیون 4.362 میلیون
حقوقی 661,004 2.969 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 451 295
حقیقی 449 289
حقوقی 2 6
تغییر حقوقی به حقیقی 6.481 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 11,246 2,795 2,799 6,130 2
2 11,000 2,792 2,800 74,884 6
3 12,695 2,791 2,801 35,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65