قیمت پایانی تغییر درصد
3,789 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,776 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,789 0.00 0.00
اولین قیمت 3,839
قیمت دیروز 3,789
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,225 3,823
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 647919
تعداد سهام 60 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.483 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 227.34 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,640 3,760 3,799 17,000 1
1 1,000 3,751 3,870 12,400 3
3 61,000 3,750 3,871 320 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65