قیمت پایانی تغییر درصد
2,122 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,140 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,122 0.00 0.00
اولین قیمت 2,139
قیمت دیروز 2,122
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,264 10,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1990436
تعداد سهام 349 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 139,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 740.578 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,400 2,139 2,140 297,182 4
1 2,000 2,137 2,144 8,835 2
1 16,283 2,130 2,145 6,850 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65