قیمت پایانی تغییر درصد
11,120 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,120 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,120 0.00 0.00
اولین قیمت 11,120
قیمت دیروز 11,120
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,166 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -10430560
تعداد سهام 349 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.881 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 12,436 11,112 11,120 6,609 1
3 45,000 11,111 11,142 6,980 1
2 2,940 10,621 11,370 9 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65