قیمت پایانی تغییر درصد
2,526 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,506 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,526 0.00 0.00
اولین قیمت 2,480
قیمت دیروز 2,526
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,714 2,456
بازه هفته 2,878 2,640
بازه سال - -
P/E -2369388
تعداد سهام 2.524 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.01 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.375 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,515 2,528 30,000 1
3 35,381 2,506 2,539 7,943 1
3 30,500 2,504 2,543 4,844 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65