قیمت پایانی تغییر درصد
9,338 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,338 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,338 0.00 0.00
اولین قیمت 9,338
قیمت دیروز 9,338
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,804 8,872
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -8759044
تعداد سهام 349 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 139,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.259 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,300 8,904 9,450 1,000 1
1 12,360 8,090 0 0 0
2 18,457 8,089 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/26)

65