قیمت پایانی تغییر درصد
11,959 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,959 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,959 0.00 0.00
اولین قیمت 11,959
قیمت دیروز 11,959
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,264 10,192
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -11217542
تعداد سهام 349 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 139,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.174 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 12,300 500 1
0 0 0 12,430 5,400 1
0 0 0 12,478 3,600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/15)

65