داده ها

آخرین معامله 12,980 374.00 2.97
قیمت پایانی 12,838 232.00 1.84
اولین قیمت 12,984
قیمت دیروز 12,606
بازه روز 12,984 12,228
قیمت مجاز 12,322 11,606
بازه هفته 12,722 11,543
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 20 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 113
حجم معاملات 147,429
ارزش معاملات 1.893 میلیارد
ارزش بازار 256.76 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 148,229 148,229
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 39 49
حقیقی 39 49
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 13,000 12,270 12,270 14,172 2
1 5,010 12,135 12,280 9,548 3
1 130 12,130 12,294 2,760 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65