داده ها

آخرین معامله 8,888 4,897.00 122.70
قیمت پایانی 6,481 2,490.00 62.39
اولین قیمت 6,000
قیمت دیروز 3,991
بازه روز 8,888 6,000
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 8,050 8,050
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 20 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 100,000

معاملات

تعداد معاملات 102
حجم معاملات 1.382 میلیون
ارزش معاملات 8.956 میلیارد
ارزش بازار 129.62 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.382 میلیون 1.382 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 48 33
حقیقی 48 33
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65