گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
افشای اطلاعات بااهمیت - (بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مجموع موارد: 112 عدد در 13 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
15,383 386.00 2.57

داده ها

آخرین معامله 15,390 393.00 2.62
قیمت پایانی 15,383 386.00 2.57
اولین قیمت 15,070
قیمت دیروز 14,997
بازه روز 15,644 15,002
قیمت مجاز 12,408 11,228
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3768835
تعداد سهام 13.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 852,152

معاملات

تعداد معاملات 834
حجم معاملات 2.116 میلیون
ارزش معاملات 32.554 میلیارد
ارزش بازار 212.285 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.146 میلیون 1.486 میلیون
حقوقی 970,000 630,315
تعداد خرید فروش
مجموع 247 405
حقیقی 243 398
حقوقی 4 7
تغییر حقوقی به حقیقی 5.225 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 65 15,390 15,390 22,653 2
1 15,779 15,381 15,400 41,492 6
1 72 15,201 15,410 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65