قیمت پایانی تغییر درصد
12,433 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,332 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,433 0.00 0.00
اولین قیمت 12,640
قیمت دیروز 12,433
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,408 11,228
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3046085
تعداد سهام 13.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 852,152

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 171.575 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 12,300 12,440 11,910 1
1 230 12,283 12,450 7,199 3
1 452 12,271 12,460 1,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65