قیمت پایانی تغییر درصد
14,941 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,939 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,941 0.00 0.00
اولین قیمت 14,702
قیمت دیروز 14,941
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,688 14,194
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3660545
تعداد سهام 13.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 206.186 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,765 14,752 15,100 48,000 1
1 140 14,700 15,341 1,000 1
1 140 14,650 15,466 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65