قیمت پایانی تغییر درصد
11,599 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,631 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,599 0.00 0.00
اولین قیمت 11,640
قیمت دیروز 11,599
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,408 11,228
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2841755
تعداد سهام 13.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 852,152

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 160.066 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 22,953 11,630 11,645 100 1
1 35,000 11,614 11,650 4,784 3
2 1,100 11,613 11,659 320 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65