قیمت پایانی تغییر درصد
12,127 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,210 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,127 0.00 0.00
اولین قیمت 12,150
قیمت دیروز 12,127
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,353 12,083
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2971115
تعداد سهام 13.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 786,287

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 167.353 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,930 12,160 12,210 3,181 1
1 15,000 12,157 12,370 5,000 1
1 30,000 12,155 12,390 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65