قیمت پایانی تغییر درصد
16,210 132.00 0.82

داده ها

آخرین معامله 16,267 189.00 1.18
قیمت پایانی 16,210 132.00 0.82
اولین قیمت 16,100
قیمت دیروز 16,078
بازه روز 16,588 16,100
قیمت مجاز 16,881 15,275
بازه هفته 16,310 15,778
بازه سال - -
P/E 3971450
تعداد سهام 13.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 623,908

معاملات

تعداد معاملات 840
حجم معاملات 3.536 میلیون
ارزش معاملات 57.324 میلیارد
ارزش بازار 223.698 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.33 میلیون 2.186 میلیون
حقوقی 1.206 میلیون 1.351 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 369 194
حقیقی 363 192
حقوقی 6 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.344 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,986 16,260 16,299 102 1
1 3,930 16,251 16,340 1,000 1
2 4,651 16,250 16,350 750 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65