قیمت پایانی تغییر درصد
17,994 31.00 0.17

داده ها

آخرین معامله 17,889 74.00 0.41
قیمت پایانی 17,994 31.00 0.17
اولین قیمت 17,689
قیمت دیروز 17,963
بازه روز 18,390 17,689
قیمت مجاز 18,861 17,065
بازه هفته 18,700 17,170
بازه سال - -
P/E 4408530
تعداد سهام 13.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 561,451

معاملات

تعداد معاملات 992
حجم معاملات 3.477 میلیون
ارزش معاملات 62.559 میلیارد
ارزش بازار 248.317 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.908 میلیون 1.909 میلیون
حقوقی 568,790 1.568 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 471 240
حقیقی 468 233
حقوقی 3 7
تغییر حقوقی به حقیقی 17.972 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,240 17,820 17,949 94,254 4
1 344 17,812 17,950 3,229 1
1 16,000 17,805 17,969 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65