قیمت پایانی تغییر درصد
2,977 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,019 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,977 0.00 0.00
اولین قیمت 2,906
قیمت دیروز 2,977
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,730 3,376
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2479841
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.145 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,982 3,018 15,000 1
1 3,000 2,981 3,020 1,400 2
1 1,000 2,971 3,030 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65