قیمت پایانی تغییر درصد
4,185 97.00 2.27

داده ها

آخرین معامله 4,099 183.00 4.27
قیمت پایانی 4,185 97.00 2.27
اولین قیمت 4,432
قیمت دیروز 4,282
بازه روز 4,432 4,077
قیمت مجاز 3,730 3,376
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3486105
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 459
حجم معاملات 2.534 میلیون
ارزش معاملات 10.602 میلیارد
ارزش بازار 10.044 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.484 میلیون 2.434 میلیون
حقوقی 50,000 100,000
تعداد خرید فروش
مجموع 201 85
حقیقی 200 84
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 209.25 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,073 4,130 15,000 1
3 3,610 4,071 4,131 15,000 1
2 2,000 4,070 4,140 87,871 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65