قیمت پایانی تغییر درصد
8,166 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,161 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,166 0.00 0.00
اولین قیمت 8,149
قیمت دیروز 8,166
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,412 7,612
بازه هفته 8,250 7,249
بازه سال - -
P/E 6802278
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.598 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,400 8,150 8,189 4,000 1
1 215 8,146 8,216 2,000 1
1 500 8,145 8,220 16,100 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/28)

65