قیمت پایانی تغییر درصد
8,483 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,498 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,483 0.00 0.00
اولین قیمت 8,781
قیمت دیروز 8,483
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,326 8,438
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7066339
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 20.359 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 235 8,452 8,499 6,108 1
1 200 8,445 8,550 11,248 1
6 12,520 8,438 8,575 33,325 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65