قیمت پایانی تغییر درصد
3,023 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,045 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,023 0.00 0.00
اولین قیمت 2,945
قیمت دیروز 3,023
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,997 2,713
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2518159
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.255 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 3,045 3,045 9,350 1
1 1,000 3,020 3,090 3,800 1
1 10,000 2,940 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65