قیمت پایانی تغییر درصد
3,402 164.00 4.60

داده ها

آخرین معامله 3,421 145.00 4.07
قیمت پایانی 3,402 164.00 4.60
اولین قیمت 3,434
قیمت دیروز 3,566
بازه روز 3,631 3,388
قیمت مجاز 3,744 3,388
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2833866
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 267
حجم معاملات 1.444 میلیون
ارزش معاملات 4.913 میلیارد
ارزش بازار 8.165 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 844,356 1.391 میلیون
حقوقی 600,000 53,000
تعداد خرید فروش
مجموع 95 78
حقیقی 93 77
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.861 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,344 3,421 3,450 4,121 1
1 2,500 3,405 3,469 1,500 1
1 400 3,402 3,470 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65