قیمت پایانی تغییر درصد
3,814 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,980 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,814 0.00 0.00
اولین قیمت 3,790
قیمت دیروز 3,814
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,730 3,376
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3177062
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.154 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 3,970 3,989 2,999 1
1 15,000 3,933 3,990 761 1
1 15,000 3,930 3,995 60,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65