قیمت پایانی تغییر درصد
6,411 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,526 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,411 0.00 0.00
اولین قیمت 6,526
قیمت دیروز 6,411
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,730 3,376
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5340363
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.386 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
71 2.613 میلیون 6,526 0 0 0
1 50,000 6,510 0 0 0
1 170 6,410 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65