قیمت پایانی تغییر درصد
7,500 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,491 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,500 0.00 0.00
اولین قیمت 7,830
قیمت دیروز 7,500
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,875 7,125
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6247500
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 18 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 664 7,491 7,491 9,136 2
1 150 7,399 7,492 32,993 3
1 5,000 7,220 7,595 300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65