قیمت پایانی تغییر درصد
3,565 70.00 1.93

داده ها

آخرین معامله 3,588 47.00 1.29
قیمت پایانی 3,565 70.00 1.93
اولین قیمت 3,600
قیمت دیروز 3,635
بازه روز 3,666 3,460
قیمت مجاز 3,816 3,454
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2969645
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 122
حجم معاملات 321,748
ارزش معاملات 1.147 میلیارد
ارزش بازار 8.556 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 321,748 321,748
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 59 33
حقیقی 59 33
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 287 3,496 3,562 9,000 2
1 1,200 3,491 3,563 3,000 1
1 3,000 3,490 3,564 2,840 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65