داده ها

آخرین معامله 2,962 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,965 0.00 0.00
اولین قیمت 3,000
قیمت دیروز 2,965
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,730 3,376
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2469845
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.116 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 15,350 2,961 2,962 9,965 1
1 20,000 2,960 2,964 13,089 1
2 1,340 2,955 2,969 5,595 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65