قیمت پایانی تغییر درصد
7,170 347.00 4.62

داده ها

آخرین معامله 7,142 375.00 4.99
قیمت پایانی 7,170 347.00 4.62
اولین قیمت 7,610
قیمت دیروز 7,517
بازه روز 7,610 7,142
قیمت مجاز 3,730 3,376
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5972610
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 698
حجم معاملات 3.118 میلیون
ارزش معاملات 22.354 میلیارد
ارزش بازار 17.208 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.706 میلیون 3.106 میلیون
حقوقی 1.412 میلیون 11,484
تعداد خرید فروش
مجموع 230 136
حقیقی 226 134
حقوقی 4 2
تغییر حقوقی به حقیقی 10.043 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
26 309,956 7,142 7,170 36,076 2
0 0 0 7,189 500 1
0 0 0 7,190 244,128 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65