قیمت پایانی تغییر درصد
4,816 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,816 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,816 0.00 0.00
اولین قیمت 4,816
قیمت دیروز 4,816
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,816 4,358
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4011728
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.558 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
88 3.133 میلیون 4,816 4,816 80,000 2
1 50,000 4,808 4,842 7,167 2
1 10,000 4,700 5,000 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65