قیمت پایانی تغییر درصد
2,965 23.00 0.77

داده ها

آخرین معامله 2,925 63.00 2.11
قیمت پایانی 2,965 23.00 0.77
اولین قیمت 2,970
قیمت دیروز 2,988
بازه روز 2,999 2,921
قیمت مجاز 3,730 3,376
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2469845
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 109
حجم معاملات 485,776
ارزش معاملات 1.44 میلیارد
ارزش بازار 7.116 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 263,260 231,517
حقوقی 222,516 254,259
تعداد خرید فروش
مجموع 29 22
حقیقی 27 21
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 94.118 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,000 2,927 2,989 15,000 1
4 25,299 2,925 2,990 5,000 1
2 20,500 2,923 2,995 90,660 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65