قیمت پایانی تغییر درصد
3,568 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,572 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,568 0.00 0.00
اولین قیمت 3,534
قیمت دیروز 3,568
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,572 3,232
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2972144
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.563 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
31 706,479 3,572 3,600 1,500 1
1 30,000 3,552 3,724 2,700 1
1 1,515 3,499 3,800 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65