داده ها

آخرین معامله 3,706 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,724 0.00 0.00
اولین قیمت 3,799
قیمت دیروز 3,724
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,029 3,647
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3102092
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.938 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 3,708 3,750 2,000 1
2 10,000 3,705 3,769 2,000 1
1 500 3,701 3,770 29,700 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65