داده ها

آخرین معامله 3,160 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,160 0.00 0.00
اولین قیمت 3,121
قیمت دیروز 3,160
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,730 3,376
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2632280
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.584 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,800 3,156 3,175 88,438 2
1 15,000 3,155 3,179 400 1
1 15,000 3,152 3,180 61,593 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65