قیمت پایانی تغییر درصد
3,130 122.00 3.75

داده ها

آخرین معامله 3,249 3.00 0.09
قیمت پایانی 3,130 122.00 3.75
اولین قیمت 3,100
قیمت دیروز 3,252
بازه روز 3,250 3,090
قیمت مجاز 3,730 3,376
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2607290
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 299
حجم معاملات 1.34 میلیون
ارزش معاملات 4.194 میلیارد
ارزش بازار 7.512 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.34 میلیون 1.34 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 116 72
حقیقی 116 72
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 3,141 3,240 10,000 1
1 4,900 3,119 3,249 783 1
1 20,000 3,118 3,250 6,658 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/25)

65