قیمت پایانی تغییر درصد
4,155 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,155 0.00 0.00
اولین قیمت 4,169
قیمت دیروز 4,155
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,730 3,376
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3461115
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.972 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,000 4,090 4,117 619 1
1 10,000 4,081 4,128 980 1
1 300 4,080 4,155 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/4)

65