قیمت پایانی تغییر درصد
8,207 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,230 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,207 0.00 0.00
اولین قیمت 8,250
قیمت دیروز 8,207
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,574 7,758
بازه هفته 8,260 7,550
بازه سال - -
P/E 6836431
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 19.697 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,700 8,235 8,235 3,700 1
1 820 8,228 8,249 1,200 1
1 4,800 8,222 8,251 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65