قیمت پایانی تغییر درصد
4,998 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,060 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,998 0.00 0.00
اولین قیمت 5,249
قیمت دیروز 4,998
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,247 4,749
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4163334
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.995 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 4,800 5,150 20,000 1
2 5,220 4,765 5,170 9,000 1
0 0 0 5,249 692 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65