قیمت پایانی تغییر درصد
7,055 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,150 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,055 0.00 0.00
اولین قیمت 7,200
قیمت دیروز 7,055
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,730 3,376
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5876815
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 16.932 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 7,031 7,199 6,019 1
1 1,700 7,030 7,200 2,300 1
2 6,150 7,017 7,204 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)

65