قیمت پایانی تغییر درصد
3,980 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,980 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,980 0.00 0.00
اولین قیمت 3,980
قیمت دیروز 3,980
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,980 3,602
بازه هفته 3,138 3,137
بازه سال - -
P/E 3315340
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.552 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
137 5.459 میلیون 3,980 0 0 0
1 2,000 3,800 0 0 0
1 2,625 3,791 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65