قیمت پایانی تغییر درصد
14,209 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,209 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,209 0.00 0.00
اولین قیمت 14,209
قیمت دیروز 14,209
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,209 12,857
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2813382
تعداد سهام 75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 43,414

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.066 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
26 172,132 14,209 0 0 0
1 350 14,205 0 0 0
2 3,511 14,200 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65