قیمت پایانی تغییر درصد
5,234 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,234 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,234 0.00 0.00
اولین قیمت 5,234
قیمت دیروز 5,234
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,234 4,736
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1036332
تعداد سهام 75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 115,741

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 392.55 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
53 747,716 5,234 5,555 1,700 2
1 2,150 5,034 0 0 0
1 1,500 5,033 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65