قیمت پایانی تغییر درصد
14,735 119.00 0.81

داده ها

آخرین معامله 14,570 46.00 0.31
قیمت پایانی 14,735 119.00 0.81
اولین قیمت 14,990
قیمت دیروز 14,616
بازه روز 14,990 14,509
قیمت مجاز 15,346 13,886
بازه هفته 16,400 14,000
بازه سال - -
P/E 2917530
تعداد سهام 75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 31,584

معاملات

تعداد معاملات 202
حجم معاملات 206,296
ارزش معاملات 3.04 میلیارد
ارزش بازار 1.105 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 206,296 205,596
حقوقی 0 700
تعداد خرید فروش
مجموع 85 52
حقیقی 85 51
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 10.315 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,036 14,580 14,797 694 1
2 2,728 14,569 14,798 910 1
1 403 14,525 14,799 4,200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65