قیمت پایانی تغییر درصد
10,397 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,397 0.00 0.00
اولین قیمت 10,956
قیمت دیروز 10,397
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,652 4,210
بازه هفته 9,747 9,747
بازه سال - -
P/E 2058606
تعداد سهام 75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 117,316

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 779.775 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 400,101 9,915 10,397 10,000 1
1 1,000 8,888 10,436 1,019 1
1 200 7,868 10,449 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65