قیمت پایانی تغییر درصد
13,243 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 13,219 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,243 0.00 0.00
اولین قیمت 13,393
قیمت دیروز 13,243
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,609 13,219
بازه هفته 13,444 12,800
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.243 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 9,300 13,219 2.37 میلیون 86
1 150 8,626 13,240 500 1
0 0 0 13,500 30,803 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65