قیمت پایانی تغییر درصد
8,754 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,624 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,754 0.00 0.00
اولین قیمت 9,080
قیمت دیروز 8,754
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,471 5,855
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.754 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 8,450 8,624 333,983 6
1 170 8,200 8,887 500 1
0 0 0 8,903 629 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65