قیمت پایانی تغییر درصد
11,789 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,851 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,789 0.00 0.00
اولین قیمت 11,753
قیمت دیروز 11,789
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,142 10,986
بازه هفته 12,080 11,232
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.789 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 17,971 11,800 11,850 4,847 1
1 212 11,770 11,930 2,045 1
1 423 11,757 11,937 119 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65