قیمت پایانی تغییر درصد
6,773 60.00 0.89

داده ها

آخرین معامله 6,748 35.00 0.52
قیمت پایانی 6,773 60.00 0.89
اولین قیمت 6,778
قیمت دیروز 6,713
بازه روز 6,899 6,699
قیمت مجاز 6,471 5,855
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 142
حجم معاملات 384,000
ارزش معاملات 2.602 میلیارد
ارزش بازار 6.773 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 371,000 383,371
حقوقی 13,000 629
تعداد خرید فروش
مجموع 59 44
حقیقی 58 43
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 83.789 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,303 6,700 6,750 5,001 2
2 1,980 6,694 6,756 20,000 1
1 2,300 6,693 6,768 709 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65