قیمت پایانی تغییر درصد
6,420 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,299 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,420 0.00 0.00
اولین قیمت 5,990
قیمت دیروز 6,420
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,901 3,531
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 280 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.798 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,662 6,260 6,299 2,600 1
1 5,262 6,255 6,390 6,500 2
2 8,700 6,250 6,400 6,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65