قیمت پایانی تغییر درصد
4,679 51.00 1.08

داده ها

آخرین معامله 4,667 63.00 1.33
قیمت پایانی 4,679 51.00 1.08
اولین قیمت 4,800
قیمت دیروز 4,730
بازه روز 4,800 4,555
قیمت مجاز 3,901 3,531
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 280 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 337
حجم معاملات 1.216 میلیون
ارزش معاملات 5.69 میلیارد
ارزش بازار 1.31 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.216 میلیون 906,210
حقوقی 0 309,842
تعداد خرید فروش
مجموع 160 71
حقیقی 160 70
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.45 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,394 4,667 4,700 915 1
1 18,000 4,641 4,729 2,520 1
1 4,284 4,640 4,730 90,158 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65