قیمت پایانی تغییر درصد
11,271 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,171 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,271 0.00 0.00
اولین قیمت 11,171
قیمت دیروز 11,271
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,345 11,171
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 280 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.156 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 11,171 5,951 4
0 0 0 11,389 6,220 1
0 0 0 11,390 2,532 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65