قیمت پایانی تغییر درصد
3,477 56.00 1.59

داده ها

آخرین معامله 3,500 33.00 0.93
قیمت پایانی 3,477 56.00 1.59
اولین قیمت 3,461
قیمت دیروز 3,533
بازه روز 3,588 3,460
قیمت مجاز 3,709 3,357
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 280 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 101
حجم معاملات 173,776
ارزش معاملات 604.225 میلیون
ارزش بازار 973.56 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 173,776 173,776
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 22 31
حقیقی 22 31
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 3,470 3,517 20,000 1
1 19,351 3,460 3,518 20,000 1
2 2,941 3,454 3,519 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65