قیمت پایانی تغییر درصد
4,310 17.00 0.39

داده ها

آخرین معامله 4,160 167.00 3.86
قیمت پایانی 4,310 17.00 0.39
اولین قیمت 4,300
قیمت دیروز 4,327
بازه روز 4,443 4,160
قیمت مجاز 3,901 3,531
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 280 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 224
حجم معاملات 445,075
ارزش معاملات 1.918 میلیارد
ارزش بازار 1.207 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 352,089 444,506
حقوقی 92,986 569
تعداد خرید فروش
مجموع 69 73
حقیقی 68 72
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 398.317 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,552 4,160 4,201 3,750 1
1 500 4,153 4,240 4,900 1
1 1,052 4,121 4,275 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65