قیمت پایانی تغییر درصد
4,621 13.00 0.28

داده ها

آخرین معامله 4,500 134.00 2.89
قیمت پایانی 4,621 13.00 0.28
اولین قیمت 4,779
قیمت دیروز 4,634
بازه روز 4,779 4,497
قیمت مجاز 4,865 4,403
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 280 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 274
حجم معاملات 1.05 میلیون
ارزش معاملات 4.852 میلیارد
ارزش بازار 1.294 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.049 میلیون 810,293
حقوقی 1,228 239,623
تعداد خرید فروش
مجموع 133 82
حقیقی 132 74
حقوقی 1 8
تغییر حقوقی به حقیقی 1.102 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 4,454 4,500 31,961 3
1 1,200 4,452 4,550 14,866 2
1 1,000 4,451 4,551 9,118 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65