قیمت پایانی تغییر درصد
14,469 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,469 0.00 0.00
اولین قیمت 14,350
قیمت دیروز 14,469
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,192 13,746
بازه هفته 15,280 14,005
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 280 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.051 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,100 14,111 14,900 5,100 1
1 9,995 14,100 14,904 18,386 1
1 3,574 13,487 14,905 3,920 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65