قیمت پایانی تغییر درصد
11,987 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,188 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,987 0.00 0.00
اولین قیمت 12,400
قیمت دیروز 11,987
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,456 11,270
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10332794
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.877 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 11,904 12,187 1,132 1
1 169 11,902 12,189 3,745 1
1 1,000 11,871 12,195 45 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65