قیمت پایانی تغییر درصد
7,545 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,180 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,545 0.00 0.00
اولین قیمت 7,180
قیمت دیروز 7,545
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,934 7,180
بازه هفته 7,625 7,244
بازه سال - -
P/E 6503790
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.811 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 7,460 160 1
0 0 0 7,488 1,777 1
0 0 0 7,930 1,280 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65