قیمت پایانی تغییر درصد
6,807 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,733 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,807 0.00 0.00
اولین قیمت 6,700
قیمت دیروز 6,807
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,725 6,991
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5867634
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.634 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 6,650 6,766 10 1
1 1,000 6,641 6,800 8,096 1
0 0 0 6,807 6,541 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65