قیمت پایانی تغییر درصد
14,962 78.00 0.52

داده ها

آخرین معامله 14,288 752.00 5.00
قیمت پایانی 14,962 78.00 0.52
اولین قیمت 15,000
قیمت دیروز 15,040
بازه روز 15,499 14,288
قیمت مجاز 7,725 6,991
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12897244
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 305
حجم معاملات 977,189
ارزش معاملات 14.62 میلیارد
ارزش بازار 3.591 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 977,189 977,189
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 110 96
حقیقی 110 96
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 13,842 14,998 10,000 1
1 1,000 10,985 15,000 11,200 3
1 99 10,540 15,150 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65