قیمت پایانی تغییر درصد
13,891 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,099 0.00 0.00
قیمت پایانی 13,891 0.00 0.00
اولین قیمت 14,200
قیمت دیروز 13,891
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,501 13,121
بازه هفته 14,398 13,003
بازه سال - -
P/E 11974042
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.334 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 467 13,950 14,099 2,650 2
2 1,623 13,900 14,119 300 1
2 726 13,832 14,120 5,432 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65