قیمت پایانی تغییر درصد
7,855 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,965 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,855 0.00 0.00
اولین قیمت 7,965
قیمت دیروز 7,855
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,725 6,991
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6771010
تعداد سهام 240 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 96,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.885 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 4,636 7,965 11,978 40 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65