داده ها

آخرین معامله 3,221 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,197 0.00 0.00
اولین قیمت 3,220
قیمت دیروز 3,197
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,322 3,130
بازه هفته 3,299 3,067
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 660 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.11 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 13,425 3,130 3,134 8,653 1
1 10,000 3,040 3,135 6,484 1
1 10,000 2,797 3,146 1,050 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65