قیمت پایانی تغییر درصد
2,846 131.00 4.40

داده ها

آخرین معامله 2,829 148.00 4.97
قیمت پایانی 2,846 131.00 4.40
اولین قیمت 2,975
قیمت دیروز 2,977
بازه روز 2,975 2,829
قیمت مجاز 3,125 2,829
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1360388
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 144
حجم معاملات 721,536
ارزش معاملات 2.054 میلیارد
ارزش بازار 2.561 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 721,536 721,536
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 83 11
حقیقی 83 11
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,900 2,024 2,829 455,271 77
0 0 0 2,940 6,000 1
0 0 0 2,948 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65