قیمت پایانی تغییر درصد
5,507 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,483 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,507 0.00 0.00
اولین قیمت 5,483
قیمت دیروز 5,507
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,059 5,483
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2632346
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.956 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,000 5,483 5,625 3
0 0 0 5,583 182 1
0 0 0 5,584 4,616 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65