قیمت پایانی تغییر درصد
5,703 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,703 0.00 0.00
اولین قیمت 5,783
قیمت دیروز 5,703
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,709 2,451
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2726034
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.133 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 5,651 5,700 51,065 2
3 19,820 5,650 5,730 371 1
1 1,239 5,620 5,780 5,172 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65