قیمت پایانی تغییر درصد
7,189 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,299 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,189 0.00 0.00
اولین قیمت 7,101
قیمت دیروز 7,189
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,525 6,809
بازه هفته 7,450 6,859
بازه سال - -
P/E 3436342
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.47 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 228 7,297 7,299 3,000 1
1 1,512 7,253 7,341 8,500 1
3 46,000 7,180 7,350 15,552 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65