داده ها

آخرین معامله 3,601 171.00 4.99
قیمت پایانی 3,601 171.00 4.99
اولین قیمت 3,601
قیمت دیروز 3,430
بازه روز 3,601 3,601
قیمت مجاز 3,601 3,259
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1721278
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 362
حجم معاملات 8.764 میلیون
ارزش معاملات 31.56 میلیارد
ارزش بازار 3.241 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.464 میلیون 14,226
حقوقی 2.3 میلیون 8.75 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 38 4
حقیقی 36 3
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 23.226 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
93 4.325 میلیون 3,601 0 0 0
1 6,693 3,479 0 0 0
4 200,000 3,430 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65