قیمت پایانی تغییر درصد
3,286 24.00 0.73

داده ها

آخرین معامله 3,298 12.00 0.36
قیمت پایانی 3,286 24.00 0.73
اولین قیمت 3,380
قیمت دیروز 3,310
بازه روز 3,380 3,172
قیمت مجاز 2,709 2,451
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1570708
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 92
حجم معاملات 555,109
ارزش معاملات 1.824 میلیارد
ارزش بازار 2.957 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 555,109 555,109
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 32 36
حقیقی 32 36
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 3,298 3,310 8,329 2
1 19,785 3,275 3,317 2,000 1
1 2,000 3,273 3,320 6,660 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65