قیمت پایانی تغییر درصد
2,800 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,800 0.00 0.00
اولین قیمت 2,870
قیمت دیروز 2,800
بازه روز 2,938 2,700
قیمت مجاز 2,709 2,451
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1338400
تعداد سهام 900 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 360,000

معاملات

تعداد معاملات 100
حجم معاملات 471,485
ارزش معاملات 1.32 میلیارد
ارزش بازار 2.52 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 406,485 471,485
حقوقی 65,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 48 41
حقیقی 46 41
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 182 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 23,500 2,800 2,845 7,192 1
1 48,500 2,794 2,849 29,000 1
5 43,752 2,793 2,850 5,338 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65