قیمت پایانی تغییر درصد
7,996 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,916 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,996 0.00 0.00
اولین قیمت 7,750
قیمت دیروز 7,996
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,844 7,098
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9315340
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.879 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 7,960 8,000 4,853 2
1 250 7,916 8,048 5,000 1
1 3,773 7,911 8,050 1,820 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65