قیمت پایانی تغییر درصد
23,370 503.00 2.11

داده ها

آخرین معامله 23,100 773.00 3.24
قیمت پایانی 23,370 503.00 2.11
اولین قیمت 23,402
قیمت دیروز 23,873
بازه روز 24,788 22,680
قیمت مجاز 25,066 22,680
بازه هفته 21,682 20,600
بازه سال - -
P/E 27226050
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 2,006
حجم معاملات 3.751 میلیون
ارزش معاملات 87.651 میلیارد
ارزش بازار 11.685 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.438 میلیون 3.26 میلیون
حقوقی 1.312 میلیون 490,710
تعداد خرید فروش
مجموع 912 563
حقیقی 909 559
حقوقی 3 4
تغییر حقوقی به حقیقی 19.196 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 938 23,100 23,100 3,950 2
1 200 23,020 23,150 43,370 1
1 216 23,001 23,499 2,290 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65