قیمت پایانی تغییر درصد
12,808 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,920 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,808 0.00 0.00
اولین قیمت 12,160
قیمت دیروز 12,808
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 13,440 12,160
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 14921320
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.404 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,150 12,911 12,987 3,400 2
1 15,000 12,902 12,988 10,674 1
1 15,000 12,901 13,001 7,785 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65