قیمت پایانی تغییر درصد
6,661 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,621 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,661 0.00 0.00
اولین قیمت 6,700
قیمت دیروز 6,661
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,841 6,191
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7760065
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.398 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 6,621 6,798 404 1
2 10,636 6,600 6,802 200 1
1 380 6,555 6,803 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65