قیمت پایانی تغییر درصد
21,172 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 21,349 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,172 0.00 0.00
اولین قیمت 20,300
قیمت دیروز 21,172
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,230 20,114
بازه هفته 23,500 19,999
بازه سال - -
P/E 24665380
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.586 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 426 21,349 21,825 550 1
1 100 20,100 22,222 3,500 2
1 500 20,010 22,990 2,338 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65