قیمت پایانی تغییر درصد
6,797 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,017 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,797 0.00 0.00
اولین قیمت 7,010
قیمت دیروز 6,797
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,017 6,349
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7918505
تعداد سهام 360 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 144,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.447 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 62,291 7,017 9,990 5,000 1
1 1,100 6,810 0 0 0
1 2,000 6,705 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65