قیمت پایانی تغییر درصد
3,685 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,750 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,685 0.00 0.00
اولین قیمت 3,601
قیمت دیروز 3,685
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,804 3,584
بازه هفته 4,038 3,584
بازه سال - -
P/E 283745
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.211 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,335 3,721 3,750 15,407 2
3 23,762 3,720 3,757 15,000 1
3 32,000 3,707 3,760 17,817 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65