داده ها

آخرین معامله 4,799 11.00 0.23
قیمت پایانی 4,959 149.00 3.10
اولین قیمت 5,049
قیمت دیروز 4,810
بازه روز 5,090 4,600
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 381843
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 202
حجم معاملات 712,935
ارزش معاملات 3.535 میلیارد
ارزش بازار 2.975 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 718,188 668,188
حقوقی 0 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 64 74
حقیقی 64 73
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 247.95 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65