قیمت پایانی تغییر درصد
1,586 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,618 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,586 0.00 0.00
اولین قیمت 1,592
قیمت دیروز 1,586
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,659 1,501
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.36 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.392 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,580 1,619 3,000 1
1 12,000 1,576 1,620 8,900 3
1 690 1,571 1,621 7,670 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65