قیمت پایانی تغییر درصد
2,393 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,386 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,393 0.00 0.00
اولین قیمت 2,433
قیمت دیروز 2,393
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,554 2,312
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.32 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 13.879 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,384 2,400 15,000 2
1 19,718 2,380 2,403 160 1
1 1,000 2,378 2,404 73,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65