قیمت پایانی تغییر درصد
1,737 80.00 4.83

داده ها

آخرین معامله 1,739 82.00 4.95
قیمت پایانی 1,737 80.00 4.83
اولین قیمت 1,734
قیمت دیروز 1,657
بازه روز 1,739 1,720
قیمت مجاز 1,739 1,575
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.36 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 191
حجم معاملات 3.106 میلیون
ارزش معاملات 5.396 میلیارد
ارزش بازار 5.906 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.106 میلیون 1.546 میلیون
حقوقی 0 1.56 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 54 72
حقیقی 54 70
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.71 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
53 2.376 میلیون 1,739 1,874 1,000 1
1 2,900 1,735 2,000 4,660 1
1 10,000 1,734 2,500 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65