قیمت پایانی تغییر درصد
4,413 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,386 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,413 0.00 0.00
اولین قیمت 4,386
قیمت دیروز 4,413
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,846 4,386
بازه هفته 5,080 4,370
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 5.8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.048 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 25.595 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 447 3,800 4,386 1.593 میلیون 85
1 400 2,600 4,387 9,000 1
1 1,000 2,479 4,395 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65