قیمت پایانی تغییر درصد
1,547 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,542 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,547 0.00 0.00
اولین قیمت 1,601
قیمت دیروز 1,547
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,094 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.26 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 1,461 1,600 1,000 1
0 0 0 1,630 1,244 1
0 0 0 1,650 5,647 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65