داده ها

آخرین معامله 41,998 1,948.00 4.86
قیمت پایانی 41,036 986.00 2.46
اولین قیمت 39,052
قیمت دیروز 40,050
بازه روز 42,050 39,052
قیمت مجاز 42,052 38,048
بازه هفته 40,215 39,129
بازه سال - -
P/E 1231080
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,172
حجم معاملات 1.057 میلیون
ارزش معاملات 43.37 میلیارد
ارزش بازار 24.622 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.012 میلیون 1.057 میلیون
حقوقی 45,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 429 351
حقیقی 427 351
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.847 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,065 41,900 42,000 5,044 2
2 5,200 41,360 42,049 100 1
1 25 41,320 42,051 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65