داده ها

آخرین معامله 4,672 372.00 8.65
قیمت پایانی 4,645 345.00 8.02
اولین قیمت 4,500
قیمت دیروز 4,300
بازه روز 4,725 4,500
قیمت مجاز 4,725 4,275
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 139350
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 472
حجم معاملات 2.397 میلیون
ارزش معاملات 11.136 میلیارد
ارزش بازار 2.787 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.397 میلیون 2.397 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 215 78
حقیقی 215 78
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 4,670 4,689 50,000 1
2 21,880 4,660 4,700 5,937 1
1 898 4,605 4,719 228 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65