قیمت پایانی تغییر درصد
23,618 1,243.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 23,618 1,243.00 5.00
قیمت پایانی 23,618 1,243.00 5.00
اولین قیمت 23,618
قیمت دیروز 24,861
بازه روز 23,618 23,618
قیمت مجاز 26,104 23,618
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 708540
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 60
حجم معاملات 64,898
ارزش معاملات 1.533 میلیارد
ارزش بازار 14.171 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 64,898 64,898
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 49 3
حقیقی 49 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,660 22,990 23,618 1.144 میلیون 251
0 0 0 23,619 1,296 1
0 0 0 23,676 7,357 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65