داده ها

آخرین معامله 3,531 176.00 4.75
قیمت پایانی 3,572 135.00 3.64
اولین قیمت 3,570
قیمت دیروز 3,707
بازه روز 3,759 3,530
قیمت مجاز 3,892 3,522
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 107160
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 193
حجم معاملات 990,383
ارزش معاملات 3.537 میلیارد
ارزش بازار 2.143 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 990,383 990,383
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 72 57
حقیقی 72 57
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,300 3,531 3,570 1,683 1
4 45,608 3,530 3,600 4,000 1
4 3,820 3,522 3,630 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65