قیمت پایانی تغییر درصد
10,798 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,755 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,798 0.00 0.00
اولین قیمت 10,899
قیمت دیروز 10,798
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,699 3,347
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 323940
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.479 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,340 10,755 10,900 2,386 3
1 9,000 10,752 10,903 13,634 1
3 2,278 10,740 10,975 1,182 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65