قیمت پایانی تغییر درصد
1,755 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,768 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,755 0.00 0.00
اولین قیمت 1,759
قیمت دیروز 1,755
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,654 1,498
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 131625
تعداد سهام 1.385 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 554,197

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.432 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,604 1,741 1,769 10,000 1
1 10,000 1,739 1,770 683 1
1 866 1,738 1,774 6,085 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65