قیمت پایانی تغییر درصد
2,750 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,770 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,750 0.00 0.00
اولین قیمت 2,673
قیمت دیروز 2,750
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,887 2,613
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 206250
تعداد سهام 1.385 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 554,197

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.81 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,000 2,766 2,862 15,600 2
1 20,000 2,711 2,888 30,000 1
1 30,000 2,695 2,953 6,200 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65