قیمت پایانی تغییر درصد
1,669 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,659 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,669 0.00 0.00
اولین قیمت 1,688
قیمت دیروز 1,669
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,795 1,625
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 125175
تعداد سهام 1.385 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 554,197

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.312 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 2,000 1,659 1,679 13,200 1
2 15,228 1,658 1,680 49,000 1
3 13,897 1,655 1,685 10,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65