قیمت پایانی تغییر درصد
1,594 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,590 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,594 0.00 0.00
اولین قیمت 1,600
قیمت دیروز 1,594
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,654 1,498
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 119550
تعداد سهام 1.385 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 554,197

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.208 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 31,698 1,580 1,580 18,123 1
1 5,000 1,578 1,592 4,941 1
1 100,000 1,577 1,604 22,711 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65