قیمت پایانی تغییر درصد
2,192 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,192 0.00 0.00
اولین قیمت 2,222
قیمت دیروز 2,192
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,654 1,498
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 164400
تعداد سهام 1.385 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 554,197

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.037 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 2,188 2,200 70,077 3
1 10,000 2,185 2,210 21,802 5
1 11,111 2,178 2,215 990 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65