قیمت پایانی تغییر درصد
3,834 89.00 2.27

داده ها

آخرین معامله 3,850 73.00 1.86
قیمت پایانی 3,834 89.00 2.27
اولین قیمت 3,898
قیمت دیروز 3,923
بازه روز 3,898 3,780
قیمت مجاز 4,119 3,727
بازه هفته 3,994 3,563
بازه سال - -
P/E 287550
تعداد سهام 1.385 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 554,197

معاملات

تعداد معاملات 861
حجم معاملات 3.765 میلیون
ارزش معاملات 14.436 میلیارد
ارزش بازار 5.312 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.765 میلیون 3.765 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 335 202
حقیقی 335 202
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,000 3,850 3,859 6,000 1
22 22,000 3,840 3,860 20,000 2
5 4,268 3,811 3,865 2,150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65