قیمت پایانی تغییر درصد
3,918 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,880 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,918 0.00 0.00
اولین قیمت 4,175
قیمت دیروز 3,918
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,287 3,879
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 885468
تعداد سهام 1.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 660,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.465 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,135 3,880 3,899 3,100 1
1 4,919 3,879 3,900 11,079 1
2 3,500 3,046 3,922 103,000 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65