قیمت پایانی تغییر درصد
6,365 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,347 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,365 0.00 0.00
اولین قیمت 6,370
قیمت دیروز 6,365
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,683 6,047
بازه هفته 5,729 5,601
بازه سال - -
P/E 1438490
تعداد سهام 1.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 660,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.502 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 6,332 6,347 2,899 2
2 6,944 6,331 6,348 70,000 1
5 8,291 6,330 6,349 50,281 13

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65