قیمت پایانی تغییر درصد
4,334 81.00 1.83

داده ها

آخرین معامله 4,398 17.00 0.39
قیمت پایانی 4,334 81.00 1.83
اولین قیمت 4,195
قیمت دیروز 4,415
بازه روز 4,500 4,195
قیمت مجاز 4,635 4,195
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 979484
تعداد سهام 1.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 660,000

معاملات

تعداد معاملات 739
حجم معاملات 3.367 میلیون
ارزش معاملات 14.594 میلیارد
ارزش بازار 7.151 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.151 میلیون 3.333 میلیون
حقوقی 1.216 میلیون 34,500
تعداد خرید فروش
مجموع 303 247
حقیقی 299 246
حقوقی 4 1
تغییر حقوقی به حقیقی 5.12 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 5,034 4,358 4,415 977 1
1 21 4,357 4,419 2,550 1
1 5,000 4,356 4,420 24,930 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65