قیمت پایانی تغییر درصد
4,055 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,040 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,055 0.00 0.00
اولین قیمت 4,070
قیمت دیروز 4,055
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,417 3,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 916430
تعداد سهام 1.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 660,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.691 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,031 4,040 61,341 2
1 423 4,021 4,060 12,265 1
1 20,000 4,016 4,079 25 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65