قیمت پایانی تغییر درصد
6,794 140.00 2.10

داده ها

آخرین معامله 6,650 4.00 0.06
قیمت پایانی 6,794 140.00 2.10
اولین قیمت 6,426
قیمت دیروز 6,654
بازه روز 6,949 6,426
قیمت مجاز 6,986 6,322
بازه هفته 6,987 5,821
بازه سال - -
P/E 1535444
تعداد سهام 1.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 660,000

معاملات

تعداد معاملات 705
حجم معاملات 3.46 میلیون
ارزش معاملات 23.509 میلیارد
ارزش بازار 11.21 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.46 میلیون 3.46 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 241 269
حقیقی 241 269
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 6,640 6,700 26,173 1
3 6,800 6,600 6,749 201 1
1 758 6,560 6,750 22,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65