قیمت پایانی تغییر درصد
4,744 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,770 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,744 0.00 0.00
اولین قیمت 4,900
قیمت دیروز 4,744
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,417 3,997
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1072144
تعداد سهام 1.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 660,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.828 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
10 249,699 4,710 4,770 2,780 1
2 8,336 4,708 4,779 10,000 1
1 5,000 4,703 4,780 40,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65