قیمت پایانی تغییر درصد
2,587 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,636 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,587 0.00 0.00
اولین قیمت 2,528
قیمت دیروز 2,587
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,636 2,386
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 584662
تعداد سهام 1.65 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 660,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.269 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
805 9.816 میلیون 2,636 2,644 10,000 1
1 4,000 2,612 2,662 2,900 1
1 1,100 2,600 2,668 27,170 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65