داده ها

آخرین معامله 15,401 422.00 2.82
قیمت پایانی 14,955 24.00 0.16
اولین قیمت 14,800
قیمت دیروز 14,979
بازه روز 15,622 14,351
قیمت مجاز 15,727 14,231
بازه هفته 14,730 14,730
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 23,496
حجم معاملات 6.313 میلیون
ارزش معاملات 94.408 میلیارد
ارزش بازار 14.955 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.324 میلیون 6.322 میلیون
حقوقی 134 2,474
تعداد خرید فروش
مجموع 1,246 20,618
حقیقی 1,245 20,601
حقوقی 1 17
تغییر حقوقی به حقیقی 34.995 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,124 15,390 15,400 6,131 22
2 998 15,380 15,401 1,158 9
1 100 15,360 15,402 4,548 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/22)

65