قیمت پایانی تغییر درصد
2,659 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,719 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,659 0.00 0.00
اولین قیمت 2,611
قیمت دیروز 2,659
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,879 1,701
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 670068
تعداد سهام 1.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 493,200

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.279 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,091 2,719 2,722 3,617 2
1 21,100 2,700 2,728 10 1
2 109,999 2,681 2,729 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65