قیمت پایانی تغییر درصد
3,411 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,406 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,411 0.00 0.00
اولین قیمت 3,687
قیمت دیروز 3,411
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,764 3,406
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 859572
تعداد سهام 1.644 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 657,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.608 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 308 3,258 3,406 341,265 29
1 1,500 3,068 3,412 2,807 1
0 0 0 3,421 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65