قیمت پایانی تغییر درصد
1,908 3.00 0.16

داده ها

آخرین معامله 1,860 51.00 2.67
قیمت پایانی 1,908 3.00 0.16
اولین قیمت 1,994
قیمت دیروز 1,911
بازه روز 1,994 1,847
قیمت مجاز 2,006 1,816
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 480816
تعداد سهام 1.233 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 493,200

معاملات

تعداد معاملات 56
حجم معاملات 252,605
ارزش معاملات 481.222 میلیون
ارزش بازار 2.353 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 252,605 252,605
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 36 18
حقیقی 36 18
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 1,863 1,945 15,000 1
1 17,483 1,860 1,948 4,000 1
3 15,000 1,850 1,949 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65