قیمت پایانی تغییر درصد
3,553 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,589 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,553 0.00 0.00
اولین قیمت 3,589
قیمت دیروز 3,553
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,589 3,249
بازه هفته 4,050 3,363
بازه سال - -
P/E 895356
تعداد سهام 1.644 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 657,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.841 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 13,866 3,589 3,870 13,051 1
2 9,952 3,533 3,879 11,500 2
2 50,909 3,480 4,019 45,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65