قیمت پایانی تغییر درصد
2,565 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,560 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,565 0.00 0.00
اولین قیمت 2,528
قیمت دیروز 2,565
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,703 2,447
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 646380
تعداد سهام 1.644 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 657,600

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.217 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 2,533 2,574 8,737 2
1 5,422 2,521 2,600 67,062 2
2 22,000 2,490 2,603 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65