قیمت پایانی تغییر درصد
2,633 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,575 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,633 0.00 0.00
اولین قیمت 2,690
قیمت دیروز 2,633
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,887 1,709
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 97421
تعداد سهام 952.095 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 380,838

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.507 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,580 2,618 8,500 1
15 225,252 2,572 2,638 30,000 1
3 144,899 2,571 2,648 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65