قیمت پایانی تغییر درصد
1,643 10.00 0.61

داده ها

آخرین معامله 1,630 3.00 0.18
قیمت پایانی 1,643 10.00 0.61
اولین قیمت 1,612
قیمت دیروز 1,633
بازه روز 1,693 1,611
قیمت مجاز 1,887 1,709
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 60791
تعداد سهام 952.095 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 380,838

معاملات

تعداد معاملات 468
حجم معاملات 3.803 میلیون
ارزش معاملات 6.249 میلیارد
ارزش بازار 1.564 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.803 میلیون 3.803 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 162 103
حقیقی 162 103
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,629 1,630 27,464 1
1 1,000 1,628 1,655 8,689 2
4 160,000 1,620 1,658 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65