داده ها

آخرین معامله 2,261 75.00 3.21
قیمت پایانی 2,252 84.00 3.60
اولین قیمت 2,250
قیمت دیروز 2,336
بازه روز 2,330 2,220
قیمت مجاز 2,452 2,220
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 83324
تعداد سهام 952.095 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 380,838

معاملات

تعداد معاملات 1,417
حجم معاملات 11.626 میلیون
ارزش معاملات 26.182 میلیارد
ارزش بازار 2.144 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.076 میلیون 10.112 میلیون
حقوقی 1.55 میلیون 1.514 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 419 282
حقیقی 417 278
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 80.538 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,200 2,261 2,269 5,122 1
3 9,000 2,260 2,270 77,462 3
1 1,000 2,255 2,272 11,906 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65