قیمت پایانی تغییر درصد
3,325 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,381 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,325 0.00 0.00
اولین قیمت 3,250
قیمت دیروز 3,325
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,381 3,059
بازه هفته 3,381 3,000
بازه سال - -
P/E 123025
تعداد سهام 952.095 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 380,838

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.166 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,297 3,360 3,394 5,000 1
1 12,584 3,358 3,616 12,000 2
2 51,000 3,353 3,850 268 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65