قیمت پایانی تغییر درصد
3,652 50.00 1.39

داده ها

آخرین معامله 3,636 34.00 0.94
قیمت پایانی 3,652 50.00 1.39
اولین قیمت 3,620
قیمت دیروز 3,602
بازه روز 3,745 3,560
قیمت مجاز 3,782 3,422
بازه هفته 3,938 3,485
بازه سال - -
P/E 135124
تعداد سهام 952.095 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 380,838

معاملات

تعداد معاملات 662
حجم معاملات 3.778 میلیون
ارزش معاملات 13.8 میلیارد
ارزش بازار 3.477 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.777 میلیون 3.778 میلیون
حقوقی 1,001 0
تعداد خرید فروش
مجموع 253 180
حقیقی 251 180
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 3.656 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 3,602 3,636 97,206 2
1 23,000 3,601 3,708 8,651 1
1 829 3,600 3,710 15,888 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65