قیمت پایانی تغییر درصد
2,857 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,876 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,857 0.00 0.00
اولین قیمت 2,662
قیمت دیروز 2,857
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,920 2,642
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 105709
تعداد سهام 952.095 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 380,838

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.72 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,841 2,879 10,000 1
1 1,975 2,820 2,880 31,000 2
1 370 2,800 2,890 25,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65