قیمت پایانی تغییر درصد
1,812 81.00 4.68

داده ها

آخرین معامله 1,817 86.00 4.97
قیمت پایانی 1,812 81.00 4.68
اولین قیمت 1,774
قیمت دیروز 1,731
بازه روز 1,817 1,721
قیمت مجاز 1,817 1,645
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 67044
تعداد سهام 952.095 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 380,838

معاملات

تعداد معاملات 807
حجم معاملات 7.238 میلیون
ارزش معاملات 13.117 میلیارد
ارزش بازار 1.725 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.238 میلیون 5.453 میلیون
حقوقی 0 1.785 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 187 293
حقیقی 187 292
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.234 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 139,148 1,817 1,840 1,500 1
1 25,000 1,802 1,850 4,000 1
3 33,191 1,800 1,856 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65