قیمت پایانی تغییر درصد
43,000 2,116.00 4.69

داده ها

آخرین معامله 44,000 1,116.00 2.47
قیمت پایانی 43,000 2,116.00 4.69
اولین قیمت 43,500
قیمت دیروز 45,116
بازه روز 44,679 42,861
قیمت مجاز 47,371 42,861
بازه هفته 46,469 44,775
بازه سال - -
P/E 11825000
تعداد سهام 1.028 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 423
حجم معاملات 921,977
ارزش معاملات 39.645 میلیارد
ارزش بازار 44.185 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 419,977 701,156
حقوقی 502,000 220,821
تعداد خرید فروش
مجموع 183 155
حقیقی 177 150
حقوقی 6 5
تغییر حقوقی به حقیقی 12.091 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 25 42,886 44,000 154,811 2
1 25 42,882 44,399 200 1
1 100 42,881 44,400 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65