قیمت پایانی تغییر درصد
39,380 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 39,501 0.00 0.00
قیمت پایانی 39,380 0.00 0.00
اولین قیمت 40,000
قیمت دیروز 39,380
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 41,349 37,411
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10829500
تعداد سهام 1.028 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 40.465 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 9,867 39,500 40,000 503 1
1 200 39,400 40,007 377 1
1 26 39,303 40,183 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/24)

65