قیمت پایانی تغییر درصد
30,629 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 30,850 0.00 0.00
قیمت پایانی 30,629 0.00 0.00
اولین قیمت 31,250
قیمت دیروز 30,629
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 28,371 25,669
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8422975
تعداد سهام 1.028 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 31.473 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 30,866 31,189 343 1
1 400 30,800 31,198 1,500 1
1 500 30,700 31,297 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65