قیمت پایانی تغییر درصد
45,212 351.00 0.77

داده ها

آخرین معامله 45,288 275.00 0.60
قیمت پایانی 45,212 351.00 0.77
اولین قیمت 46,998
قیمت دیروز 45,563
بازه روز 46,998 45,000
قیمت مجاز 47,841 43,285
بازه هفته 48,500 44,400
بازه سال - -
P/E 12433300
تعداد سهام 1.028 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 236
حجم معاملات 104,300
ارزش معاملات 4.716 میلیارد
ارزش بازار 46.458 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 104,300 104,300
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 127 61
حقیقی 127 61
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 292 45,220 45,288 8,391 1
1 85 45,210 45,290 61 1
1 30 45,106 45,299 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65