قیمت پایانی تغییر درصد
26,424 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,030 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,424 0.00 0.00
اولین قیمت 27,759
قیمت دیروز 26,424
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 28,371 25,669
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7266600
تعداد سهام 1.028 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 27.152 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 26,033 26,796 389 1
1 300 26,014 27,195 130 1
1 39 26,002 27,245 195 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65