قیمت پایانی تغییر درصد
27,589 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 28,374 0.00 0.00
قیمت پایانی 27,589 0.00 0.00
اولین قیمت 26,783
قیمت دیروز 27,589
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 29,290 26,502
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7586975
تعداد سهام 1.028 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 28.349 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 621 26,900 28,379 500 1
1 3,786 26,650 28,390 23,000 1
1 41 26,625 28,400 23,828 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65