قیمت پایانی تغییر درصد
2,692 128.00 4.54

داده ها

آخرین معامله 2,679 141.00 5.00
قیمت پایانی 2,692 128.00 4.54
اولین قیمت 2,730
قیمت دیروز 2,820
بازه روز 2,737 2,679
قیمت مجاز 2,961 2,679
بازه هفته 2,693 2,693
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 24.145 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 11,602
حجم معاملات 26.958 میلیون
ارزش معاملات 72.569 میلیارد
ارزش بازار 64.999 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 26.96 میلیون 26.952 میلیون
حقوقی 0 7,745
تعداد خرید فروش
مجموع 4,039 6,332
حقیقی 4,039 6,326
حقوقی 0 6
تغییر حقوقی به حقیقی 20.85 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 13,346 2,663 2,679 17.88 میلیون 4430
1 2,110 2,658 2,680 258,413 183
1 619 2,657 2,681 25,334 19

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/22)

65