داده ها

آخرین معامله 4,007 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,978 0.00 0.00
اولین قیمت 3,920
قیمت دیروز 3,978
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,076 3,688
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3655782
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 134,048

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.014 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,730 3,973 4,007 2,300 1
1 4,250 3,972 4,015 500 1
1 5,000 3,971 4,027 1,375 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65