قیمت پایانی تغییر درصد
14,195 406.00 2.94

داده ها

آخرین معامله 14,478 689.00 5.00
قیمت پایانی 14,195 406.00 2.94
اولین قیمت 13,211
قیمت دیروز 13,789
بازه روز 14,478 13,211
قیمت مجاز 14,478 13,100
بازه هفته 13,598 12,311
بازه سال - -
P/E 13045205
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 102,000

معاملات

تعداد معاملات 575
حجم معاملات 1.459 میلیون
ارزش معاملات 20.716 میلیارد
ارزش بازار 3.62 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.459 میلیون 1.459 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 156 246
حقیقی 156 246
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 9,000 14,020 14,806 6,666 1
1 500 13,801 14,807 7,777 1
1 1,000 13,800 14,808 8,888 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65