داده ها

آخرین معامله 3,960 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,000 0.00 0.00
اولین قیمت 4,197
قیمت دیروز 4,000
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,260 3,856
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3676000
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 121,507

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.02 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 189,720 3,950 4,139 5,175 1
1 1,770 3,930 4,184 50,350 2
1 1,000 3,920 4,188 43,584 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65