داده ها

آخرین معامله 9,692 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,844 0.00 0.00
اولین قیمت 10,500
قیمت دیروز 9,844
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,712 9,692
بازه هفته 9,567 9,567
بازه سال - -
P/E 9046636
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 102,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.51 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 100,000 4,351 9,692 122,048 18
0 0 0 9,850 15,000 1
0 0 0 9,900 8,504 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65