داده ها

آخرین معامله 3,980 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,011 0.00 0.00
اولین قیمت 3,882
قیمت دیروز 4,011
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,076 3,688
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3686109
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 134,048

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.023 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 3,980 4,000 333 1
1 280 3,969 4,020 22,265 1
1 1,000 3,961 4,040 1,340 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65