قیمت پایانی تغییر درصد
23,647 986.00 4.35

داده ها

آخرین معامله 23,794 1,133.00 5.00
قیمت پایانی 23,647 986.00 4.35
اولین قیمت 23,250
قیمت دیروز 22,661
بازه روز 23,794 22,661
قیمت مجاز 23,794 21,528
بازه هفته 23,679 18,644
بازه سال - -
P/E 21731593
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 102,000

معاملات

تعداد معاملات 202
حجم معاملات 443,024
ارزش معاملات 10.476 میلیارد
ارزش بازار 6.03 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 443,024 443,024
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 43 127
حقیقی 43 127
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
86 416,586 23,794 24,205 3,070 2
1 50 23,790 24,315 1,278 1
3 508 23,700 24,316 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65