داده ها

آخرین معامله 5,991 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,959 0.00 0.00
اولین قیمت 5,650
قیمت دیروز 5,959
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,076 3,688
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5476321
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 134,048

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.52 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
16 245,063 5,991 0 0 0
1 200 5,990 0 0 0
1 750 5,727 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65