داده ها

آخرین معامله 3,564 88.00 2.53
قیمت پایانی 3,592 116.00 3.34
اولین قیمت 3,649
قیمت دیروز 3,476
بازه روز 3,649 3,500
قیمت مجاز 3,649 3,303
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3301048
تعداد سهام 255 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 156,299

معاملات

تعداد معاملات 246
حجم معاملات 1.521 میلیون
ارزش معاملات 5.465 میلیارد
ارزش بازار 915.96 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.521 میلیون 783,915
حقوقی 0 737,457
تعداد خرید فروش
مجموع 133 41
حقیقی 133 38
حقوقی 0 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.649 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 3,530 3,549 4,124 1
1 1,000 3,522 3,550 50,000 1
2 1,580 3,520 3,564 4,901 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65