قیمت پایانی تغییر درصد
2,648 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,634 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,648 0.00 0.00
اولین قیمت 2,630
قیمت دیروز 2,648
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,896 1,716
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 574616
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.916 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 45,618 2,617 2,634 284,310 10
1 10,000 2,615 2,635 15,000 1
3 112,000 2,600 2,641 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65