قیمت پایانی تغییر درصد
1,897 77.00 4.23

داده ها

آخرین معامله 1,911 91.00 5.00
قیمت پایانی 1,897 77.00 4.23
اولین قیمت 1,820
قیمت دیروز 1,820
بازه روز 1,911 1,801
قیمت مجاز 1,911 1,729
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 411649
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 896
حجم معاملات 10.445 میلیون
ارزش معاملات 19.816 میلیارد
ارزش بازار 8.537 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.916 میلیون 9.759 میلیون
حقوقی 4.529 میلیون 685,999
تعداد خرید فروش
مجموع 144 275
حقیقی 141 271
حقوقی 3 4
تغییر حقوقی به حقیقی 7.29 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 976,530 1,911 1,948 2,850 1
3 250,000 1,910 1,950 5,280 2
3 151,200 1,909 1,970 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65