قیمت پایانی تغییر درصد
3,702 49.00 1.34

داده ها

آخرین معامله 3,739 86.00 2.35
قیمت پایانی 3,702 49.00 1.34
اولین قیمت 3,720
قیمت دیروز 3,653
بازه روز 3,739 3,613
قیمت مجاز 3,835 3,471
بازه هفته 3,920 3,580
بازه سال - -
P/E 803334
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 541
حجم معاملات 3.927 میلیون
ارزش معاملات 14.536 میلیارد
ارزش بازار 16.659 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.487 میلیون 3.47 میلیون
حقوقی 440,000 456,663
تعداد خرید فروش
مجموع 140 188
حقیقی 138 184
حقوقی 2 4
تغییر حقوقی به حقیقی 61.686 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 270 3,719 3,739 1,000 1
1 5,300 3,713 3,740 7,000 3
1 7,288 3,712 3,741 20,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65