قیمت پایانی تغییر درصد
2,660 57.00 2.19

داده ها

آخرین معامله 2,611 8.00 0.31
قیمت پایانی 2,660 57.00 2.19
اولین قیمت 2,689
قیمت دیروز 2,603
بازه روز 2,689 2,611
قیمت مجاز 2,733 2,473
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 577220
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 145
حجم معاملات 1.657 میلیون
ارزش معاملات 4.416 میلیارد
ارزش بازار 11.97 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.657 میلیون 1.649 میلیون
حقوقی 0 8,278
تعداد خرید فروش
مجموع 84 55
حقیقی 84 54
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 22.019 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 118,536 2,611 2,629 35,200 2
7 123,601 2,610 2,630 22,860 1
1 4,000 2,608 2,649 29,262 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65