قیمت پایانی تغییر درصد
3,710 53.00 1.41

داده ها

آخرین معامله 3,709 54.00 1.44
قیمت پایانی 3,710 53.00 1.41
اولین قیمت 3,751
قیمت دیروز 3,763
بازه روز 3,760 3,690
قیمت مجاز 3,951 3,575
بازه هفته 3,840 3,700
بازه سال - -
P/E 805070
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,562
حجم معاملات 15.753 میلیون
ارزش معاملات 58.449 میلیارد
ارزش بازار 16.695 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.45 میلیون 12.246 میلیون
حقوقی 6.303 میلیون 3.507 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 518 322
حقیقی 494 319
حقوقی 24 3
تغییر حقوقی به حقیقی 10.372 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 17,000 3,702 3,710 300,000 3
1 1,076 3,701 3,719 15,712 5
2 2,802 3,700 3,720 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65