قیمت پایانی تغییر درصد
2,031 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,030 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,031 0.00 0.00
اولین قیمت 2,040
قیمت دیروز 2,031
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,896 1,716
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 440727
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.14 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 56,401 2,030 2,039 28,500 1
1 8,000 2,027 2,051 2,000 1
2 30,110 2,025 2,059 14,312 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65