داده ها

آخرین معامله 8,721 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,695 0.00 0.00
اولین قیمت 8,579
قیمت دیروز 8,695
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,736 7,000
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 325.34 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 130,136

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.829 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 13,460 8,700 8,700 154 1
1 150 8,680 8,721 6,412 1
2 371 8,674 8,769 5,555 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65