داده ها

آخرین معامله 7,716 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,564 0.00 0.00
اولین قیمت 7,501
قیمت دیروز 7,564
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,736 7,000
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 325.34 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 130,136

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.461 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 87 7,716 7,735 1,514 2
1 16,381 7,714 7,744 154 1
1 1,042 7,713 7,749 154 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65