داده ها

آخرین معامله 29,288 0.00 0.00
قیمت پایانی 29,324 0.00 0.00
اولین قیمت 30,295
قیمت دیروز 29,324
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 32,370 29,288
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 325.34 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 130,136

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.54 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 171 29,000 29,288 44,559 14
1 100 25,500 29,480 534 1
1 100 10,830 29,495 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65