قیمت پایانی تغییر درصد
37,978 1,685.00 4.64

داده ها

آخرین معامله 38,107 1,814.00 5.00
قیمت پایانی 37,978 1,685.00 4.64
اولین قیمت 38,107
قیمت دیروز 36,293
بازه روز 38,107 38,107
قیمت مجاز 38,107 34,479
بازه هفته 30,225 27,930
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 325.34 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 130,136

معاملات

تعداد معاملات 84
حجم معاملات 120,897
ارزش معاملات 4.607 میلیارد
ارزش بازار 12.356 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 120,897 40,897
حقوقی 0 80,000
تعداد خرید فروش
مجموع 10 70
حقیقی 10 69
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.038 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
196 1.065 میلیون 38,107 0 0 0
1 90 38,101 0 0 0
2 5,468 38,100 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65