داده ها

آخرین معامله 14,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,111 0.00 0.00
اولین قیمت 14,078
قیمت دیروز 14,111
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,736 7,000
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 325.34 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 130,136

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.591 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 172 13,913 14,108 101 1
1 1,000 13,912 14,109 173 1
1 200 13,909 14,230 615 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65