قیمت پایانی تغییر درصد
12,031 1.00 0.01

داده ها

آخرین معامله 12,031 1.00 0.01
قیمت پایانی 12,031 1.00 0.01
اولین قیمت 12,031
قیمت دیروز 12,030
بازه روز 12,031 12,031
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 12,208 12,010
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 450.411 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 9
حجم معاملات 65,350
ارزش معاملات 786.226 میلیون
ارزش بازار 5.419 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 65,350 15,350
حقوقی 0 50,000
تعداد خرید فروش
مجموع 6 4
حقیقی 6 3
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 601.55 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65