قیمت پایانی تغییر درصد
11,490 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,490 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,490 0.00 0.00
اولین قیمت 11,490
قیمت دیروز 11,490
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,107 10,673
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 450.411 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.175 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65