قیمت پایانی تغییر درصد
5,258 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,145 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,258 0.00 0.00
اولین قیمت 5,400
قیمت دیروز 5,258
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,537 5,011
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11515020
تعداد سهام 756 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 302,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.975 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 315 5,145 5,200 9,000 1
1 584 5,144 5,258 2,000 1
2 4,724 5,112 5,293 1 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65