قیمت پایانی تغییر درصد
4,076 53.00 1.32

داده ها

آخرین معامله 4,160 137.00 3.41
قیمت پایانی 4,076 53.00 1.32
اولین قیمت 4,090
قیمت دیروز 4,023
بازه روز 4,200 4,090
قیمت مجاز 5,371 4,861
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8926440
تعداد سهام 756 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 302,400

معاملات

تعداد معاملات 62
حجم معاملات 175,888
ارزش معاملات 731.577 میلیون
ارزش بازار 3.081 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 175,888 164,335
حقوقی 0 11,553
تعداد خرید فروش
مجموع 36 33
حقیقی 36 32
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 47.09 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 400 4,151 4,160 15,266 1
1 1,000 4,145 4,180 6,304 2
1 250 4,130 4,183 3,280 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65