قیمت پایانی تغییر درصد
7,214 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,214 0.00 0.00
اولین قیمت 7,353
قیمت دیروز 7,214
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,574 6,854
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15798660
تعداد سهام 756 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 302,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.454 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 7,348 7,350 8,869 1
2 2,296 7,345 7,351 48,127 1
2 2,487 7,301 7,353 11,573 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65