قیمت پایانی تغییر درصد
5,064 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,016 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,064 0.00 0.00
اولین قیمت 5,019
قیمت دیروز 5,064
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,371 4,861
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11090160
تعداد سهام 756 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 302,400

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.828 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 5,017 5,058 7,000 1
1 386 5,000 5,120 31,267 1
1 2,000 4,980 5,150 13,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65