قیمت پایانی تغییر درصد
984 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 986 0.00 0.00
قیمت پایانی 984 0.00 0.00
اولین قیمت 983
قیمت دیروز 984
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 990 896
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 118080
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 23.38 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 986 999 60,000 2
2 35,450 985 1,000 150,000 5
1 35,000 969 1,005 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65