قیمت پایانی تغییر درصد
1,129 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,105 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,129 0.00 0.00
اولین قیمت 1,116
قیمت دیروز 1,129
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,156 1,046
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 135480
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.091 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 26.825 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,199 1,105 1,122 95,000 2
1 5,748 1,101 1,127 30,000 1
8 43,838 1,100 1,129 1,757 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65