قیمت پایانی تغییر درصد
1,062 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,060 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,062 0.00 0.00
اولین قیمت 1,063
قیمت دیروز 1,062
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,156 1,046
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 127440
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.091 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 25.233 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 35,161 1,060 1,061 11,782 1
1 5,000 1,050 1,064 10,000 1
2 30,120 1,048 1,065 70,856 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65