قیمت پایانی تغییر درصد
1,689 76.00 4.71

داده ها

آخرین معامله 1,660 47.00 2.91
قیمت پایانی 1,689 76.00 4.71
اولین قیمت 1,693
قیمت دیروز 1,613
بازه روز 1,693 1,620
قیمت مجاز 1,156 1,046
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 202680
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.091 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 4,245
حجم معاملات 138.331 میلیون
ارزش معاملات 233.603 میلیارد
ارزش بازار 40.131 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 101.06 میلیون 96.11 میلیون
حقوقی 37.271 میلیون 42.221 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 487 720
حقیقی 481 707
حقوقی 6 13
تغییر حقوقی به حقیقی 8.361 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,660 1,660 10,000 1
1 1,000 1,654 1,664 105,000 2
1 30,000 1,650 1,666 5,700 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65