قیمت پایانی تغییر درصد
2,246 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,220 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,246 0.00 0.00
اولین قیمت 2,291
قیمت دیروز 2,246
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,358 2,134
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 269520
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.281 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 53.365 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 2,130 2,220 6,000 1
1 3,000 1,030 2,444 100 1
0 0 0 2,452 38,300 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65