قیمت پایانی تغییر درصد
1,132 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,134 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,132 0.00 0.00
اولین قیمت 1,107
قیمت دیروز 1,132
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,188 1,076
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 135840
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.244 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 26.896 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 1,101 1,170 100,000 1
1 1,000 1,077 1,180 101,000 2
1 1,000 1,076 1,184 2,973 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65