قیمت پایانی تغییر درصد
2,417 120.00 4.73

داده ها

آخرین معامله 2,411 126.00 4.97
قیمت پایانی 2,417 120.00 4.73
اولین قیمت 2,429
قیمت دیروز 2,537
بازه روز 2,537 2,411
قیمت مجاز 2,663 2,411
بازه هفته 2,749 2,500
بازه سال - -
P/E 290040
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.712 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 989
حجم معاملات 17.017 میلیون
ارزش معاملات 41.131 میلیارد
ارزش بازار 57.428 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 8.697 میلیون 13.505 میلیون
حقوقی 8.32 میلیون 3.512 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 399 191
حقیقی 392 187
حقوقی 7 4
تغییر حقوقی به حقیقی 11.621 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 1,030 2,411 4.3 میلیون 84
0 0 0 2,412 2,335 1
0 0 0 2,449 14,059 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65