قیمت پایانی تغییر درصد
1,164 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,160 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,164 0.00 0.00
اولین قیمت 1,210
قیمت دیروز 1,164
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,156 1,046
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 139680
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.091 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 27.657 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 1,160 1,169 7,600 1
2 12,000 1,159 1,174 7,600 1
1 10,000 1,150 1,175 100,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65