قیمت پایانی تغییر درصد
1,084 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,091 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,084 0.00 0.00
اولین قیمت 1,070
قیمت دیروز 1,084
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,156 1,046
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 130080
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.091 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 25.756 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 15,490 1,091 1,098 51,613 2
2 12,219 1,090 1,099 14,518 1
1 2,000 1,089 1,100 391,973 16

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65