قیمت پایانی تغییر درصد
2,353 53.00 2.20

داده ها

آخرین معامله 2,307 99.00 4.11
قیمت پایانی 2,353 53.00 2.20
اولین قیمت 2,330
قیمت دیروز 2,406
بازه روز 2,453 2,300
قیمت مجاز 1,156 1,046
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 282360
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.091 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,519
حجم معاملات 25.153 میلیون
ارزش معاملات 59.179 میلیارد
ارزش بازار 55.907 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 18.993 میلیون 23.747 میلیون
حقوقی 6.26 میلیون 1.506 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 322 365
حقیقی 314 357
حقوقی 8 8
تغییر حقوقی به حقیقی 11.186 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,670 2,313 2,330 16,579 1
1 500 2,310 2,335 25,101 2
1 3,765 2,307 2,340 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65