مجموع موارد: 0 عدد در 0 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
1,358 64.00 4.95

داده ها

آخرین معامله 1,358 64.00 4.95
قیمت پایانی 1,358 64.00 4.95
اولین قیمت 1,358
قیمت دیروز 1,294
بازه روز 1,358 1,300
قیمت مجاز 1,358 1,230
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 162960
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.504 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,135
حجم معاملات 34.979 میلیون
ارزش معاملات 47.496 میلیارد
ارزش بازار 32.266 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 20.975 میلیون 6.025 میلیون
حقوقی 14.003 میلیون 28.953 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 279 120
حقیقی 277 111
حقوقی 2 9
تغییر حقوقی به حقیقی 20.302 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
56 5.2 میلیون 1,358 2,000 608 1
1 2,300 1,357 0 0 0
1 14,696 1,353 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65