داده ها

آخرین معامله 1,425 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,424 0.00 0.00
اولین قیمت 1,425
قیمت دیروز 1,424
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,495 1,353
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 170880
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.504 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 33.834 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,900 1,425 2,000 608 1
1 10,000 1,423 0 0 0
1 1,000 1,400 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/3)

65