داده ها

آخرین معامله 1,042 13.00 1.23
قیمت پایانی 1,054 1.00 0.09
اولین قیمت 1,050
قیمت دیروز 1,055
بازه روز 1,058 1,032
قیمت مجاز 1,156 1,046
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 126480
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.091 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 291
حجم معاملات 4.059 میلیون
ارزش معاملات 4.276 میلیارد
ارزش بازار 25.043 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 318,824 3.788 میلیون
حقوقی 3.74 میلیون 270,772
تعداد خرید فروش
مجموع 52 86
حقیقی 50 85
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.657 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,042 1,050 46,533 3
1 20,000 1,040 1,054 139,000 5
3 56,171 1,038 1,055 144,750 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65