داده ها

آخرین معامله 1,121 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,129 0.00 0.00
اولین قیمت 1,130
قیمت دیروز 1,129
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,188 1,076
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 135480
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.244 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 26.825 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,325 1,119 1,129 345 1
1 19,230 1,118 1,139 16,000 1
1 10,005 1,117 1,140 8,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65