قیمت پایانی تغییر درصد
1,141 12.00 1.06

داده ها

آخرین معامله 1,156 27.00 2.39
قیمت پایانی 1,141 12.00 1.06
اولین قیمت 1,128
قیمت دیروز 1,129
بازه روز 1,170 1,128
قیمت مجاز 1,185 1,073
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 136920
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 8.244 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 356
حجم معاملات 4.108 میلیون
ارزش معاملات 4.736 میلیارد
ارزش بازار 27.11 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.454 میلیون 4.108 میلیون
حقوقی 1.655 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 106 108
حقیقی 102 108
حقوقی 4 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.888 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 14,200 1,153 1,157 9,187 1
1 6,100 1,152 1,158 314,396 4
1 5,265 1,151 1,159 20,928 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65