قیمت پایانی تغییر درصد
2,401 114.00 4.98

داده ها

آخرین معامله 2,401 114.00 4.98
قیمت پایانی 2,401 114.00 4.98
اولین قیمت 2,401
قیمت دیروز 2,287
بازه روز 2,401 2,401
قیمت مجاز 1,156 1,046
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 288120
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.091 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 156
حجم معاملات 6.046 میلیون
ارزش معاملات 14.517 میلیارد
ارزش بازار 57.048 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.046 میلیون 1.346 میلیون
حقوقی 0 4.7 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 34 48
حقیقی 34 44
حقوقی 0 4
تغییر حقوقی به حقیقی 11.285 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
332 21.417 میلیون 2,401 0 0 0
1 3,000 2,400 0 0 0
3 6,900 2,356 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/26)

65