قیمت پایانی تغییر درصد
1,054 1.00 0.09

داده ها

آخرین معامله 1,040 15.00 1.42
قیمت پایانی 1,054 1.00 0.09
اولین قیمت 1,050
قیمت دیروز 1,055
بازه روز 1,058 1,032
قیمت مجاز 1,156 1,046
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 126480
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 9.091 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 324
حجم معاملات 4.279 میلیون
ارزش معاملات 4.506 میلیارد
ارزش بازار 25.043 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 406,064 4.008 میلیون
حقوقی 3.872 میلیون 270,772
تعداد خرید فروش
مجموع 56 99
حقیقی 54 98
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 3.796 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,071 1,040 1,049 45,720 2
3 56,171 1,038 1,050 42,735 3
2 46,430 1,037 1,051 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65