قیمت پایانی تغییر درصد
2,399 96.00 3.85

داده ها

آخرین معامله 2,371 124.00 4.97
قیمت پایانی 2,399 96.00 3.85
اولین قیمت 2,420
قیمت دیروز 2,495
بازه روز 2,479 2,371
قیمت مجاز 2,619 2,371
بازه هفته 2,545 2,545
بازه سال - -
P/E -359850
تعداد سهام 2.63 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.052 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,935
حجم معاملات 40.517 میلیون
ارزش معاملات 97.18 میلیارد
ارزش بازار 6.309 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 37.943 میلیون 39.117 میلیون
حقوقی 2.574 میلیون 1.4 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 914 620
حقیقی 909 617
حقوقی 5 3
تغییر حقوقی به حقیقی 2.816 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,500 2,200 2,371 2.687 میلیون 38
1 544 1,815 2,372 1,266 1
1 20,000 1,311 2,373 5,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65