قیمت پایانی تغییر درصد
2,650 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,650 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,650 0.00 0.00
اولین قیمت 2,650
قیمت دیروز 2,650
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,372 1
بازه هفته 2,186 2,186
بازه سال - -
P/E -397500
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.988 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 112,851 2,650 2,654 20,100 2
1 6,032 2,640 2,655 5,942 2
2 900 2,630 2,660 20,012 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65