قیمت پایانی تغییر درصد
3,045 138.00 4.75

داده ها

آخرین معامله 3,052 145.00 4.99
قیمت پایانی 3,045 138.00 4.75
اولین قیمت 2,948
قیمت دیروز 2,907
بازه روز 3,052 2,900
قیمت مجاز 3,052 2,762
بازه هفته 3,223 2,836
بازه سال - -
P/E -456750
تعداد سهام 2.63 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.052 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,300
حجم معاملات 38.414 میلیون
ارزش معاملات 116.955 میلیارد
ارزش بازار 8.008 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 36.664 میلیون 36.408 میلیون
حقوقی 1.75 میلیون 2.006 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 668 602
حقیقی 665 600
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 779.359 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 112,383 3,052 3,052 100,000 1
1 1,033 3,044 3,120 4,000 1
1 581 3,038 3,140 99,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65