داده ها

آخرین معامله 2,565 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,623 0.00 0.00
اولین قیمت 2,636
قیمت دیروز 2,623
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,833 2,565
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -393450
تعداد سهام 750 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 300,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.967 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 11,217 2,565 2,616 812 1
49 735,000 2,166 2,617 3,000 1
0 0 0 2,618 1,040 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65