داده ها

آخرین معامله 1,712 81.00 4.97
قیمت پایانی 1,708 77.00 4.72
اولین قیمت 1,712
قیمت دیروز 1,631
بازه روز 1,712 1,662
قیمت مجاز 1,712 1,550
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 499.997 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 337,382

معاملات

تعداد معاملات 430
حجم معاملات 4.441 میلیون
ارزش معاملات 7.585 میلیارد
ارزش بازار 853.995 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.441 میلیون 3.551 میلیون
حقوقی 0 890,000
تعداد خرید فروش
مجموع 139 124
حقیقی 139 123
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.52 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,391 1,711 1,712 163,011 13
3 32,347 1,700 0 0 0
2 24,545 1,691 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65