قیمت پایانی تغییر درصد
1,673 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,680 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,673 0.00 0.00
اولین قیمت 1,580
قیمت دیروز 1,673
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,361 1,233
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 499.997 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 404,531

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 836.495 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 23,667 1,680 1,700 4,200 2
1 180 1,678 1,702 695 1
1 15,000 1,675 1,707 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65