قیمت پایانی تغییر درصد
2,441 86.00 3.40

داده ها

آخرین معامله 2,401 126.00 4.99
قیمت پایانی 2,441 86.00 3.40
اولین قیمت 2,597
قیمت دیروز 2,527
بازه روز 2,597 2,401
قیمت مجاز 2,653 2,401
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 799.997 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 319,999

معاملات

تعداد معاملات 699
حجم معاملات 4.277 میلیون
ارزش معاملات 10.438 میلیارد
ارزش بازار 1.953 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.277 میلیون 4.277 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 260 86
حقیقی 260 86
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 746 2,444 10,000 1
0 0 0 2,466 1,800 1
0 0 0 2,498 13,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65