قیمت پایانی تغییر درصد
1,229 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,223 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,229 0.00 0.00
اولین قیمت 1,300
قیمت دیروز 1,229
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,351 1,223
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 499.997 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 372,024

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 614.496 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,300 790 1,223 118,548 6
1 2,000 746 1,231 10,000 1
0 0 0 1,275 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65