قیمت پایانی تغییر درصد
1,223 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,224 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,223 0.00 0.00
اولین قیمت 1,210
قیمت دیروز 1,223
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,361 1,233
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 499.997 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 404,531

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 611.496 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 322,405 1,224 1,670 6,000 1
1 10,801 1,201 1,700 2,500 1
2 17,500 1,200 1,705 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65