قیمت پایانی تغییر درصد
8,503 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,627 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,503 0.00 0.00
اولین قیمت 8,750
قیمت دیروز 8,503
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,187 8,313
بازه هفته 8,850 8,340
بازه سال - -
P/E 943833
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.401 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 8,590 8,627 5,019 1
1 6,730 8,580 8,629 350 1
1 1,000 8,480 8,650 3,430 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65