قیمت پایانی تغییر درصد
5,046 156.00 3.00

داده ها

آخرین معامله 5,100 102.00 1.96
قیمت پایانی 5,046 156.00 3.00
اولین قیمت 5,200
قیمت دیروز 5,202
بازه روز 5,300 4,950
قیمت مجاز 3,661 3,313
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 560106
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 162
حجم معاملات 675,686
ارزش معاملات 3.409 میلیارد
ارزش بازار 2.018 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 584,686 662,388
حقوقی 91,000 13,298
تعداد خرید فروش
مجموع 75 48
حقیقی 74 47
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 392.084 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 5,100 5,140 2,950 1
1 5,000 5,001 5,145 220 1
1 3,634 4,980 5,150 3,678 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65