قیمت پایانی تغییر درصد
3,959 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,978 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,959 0.00 0.00
اولین قیمت 4,000
قیمت دیروز 3,959
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,661 3,313
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 439449
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.584 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,951 3,978 2,000 1
1 4,294 3,950 3,980 8,018 1
1 6,000 3,947 3,990 2,999 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65