قیمت پایانی تغییر درصد
3,672 19.00 0.51

داده ها

آخرین معامله 3,697 6.00 0.16
قیمت پایانی 3,672 19.00 0.51
اولین قیمت 3,698
قیمت دیروز 3,691
بازه روز 3,770 3,636
قیمت مجاز 3,661 3,313
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 407592
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 263
حجم معاملات 1.289 میلیون
ارزش معاملات 4.732 میلیارد
ارزش بازار 1.469 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 921,960 1.289 میلیون
حقوقی 366,710 0
تعداد خرید فروش
مجموع 94 59
حقیقی 91 59
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.347 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,688 3,697 3,698 1,264 1
3 5,215 3,680 3,699 500 1
1 3,000 3,673 3,714 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65