داده ها

آخرین معامله 4,080 60.00 1.49
قیمت پایانی 4,065 45.00 1.12
اولین قیمت 4,148
قیمت دیروز 4,020
بازه روز 4,148 4,028
قیمت مجاز 4,221 3,819
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 451215
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 158
حجم معاملات 521,252
ارزش معاملات 2.119 میلیارد
ارزش بازار 1.626 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 521,252 521,252
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 99 31
حقیقی 99 31
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 2,116 4,031 4,080 730 1
1 3,095 4,030 4,108 4,100 1
1 1,000 4,028 4,110 2,973 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65