داده ها

آخرین معامله 5,701 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,696 0.00 0.00
اولین قیمت 5,471
قیمت دیروز 5,696
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,859 5,301
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 632256
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.278 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,260 5,701 5,750 18,248 1
2 5,000 5,660 5,800 28,526 1
1 15,000 5,615 5,858 12,900 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65