قیمت پایانی تغییر درصد
10,655 351.00 3.19

داده ها

آخرین معامله 10,997 9.00 0.08
قیمت پایانی 10,655 351.00 3.19
اولین قیمت 11,100
قیمت دیروز 11,006
بازه روز 11,100 10,456
قیمت مجاز 11,556 10,456
بازه هفته 9,384 8,821
بازه سال - -
P/E 1182705
تعداد سهام 400 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 160,000

معاملات

تعداد معاملات 1,640
حجم معاملات 3.565 میلیون
ارزش معاملات 37.986 میلیارد
ارزش بازار 4.262 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.515 میلیون 3.545 میلیون
حقوقی 50,000 20,000
تعداد خرید فروش
مجموع 672 474
حقیقی 671 473
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 319.65 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 781 10,997 10,997 28,666 1
1 200 10,990 11,020 500 1
1 920 10,959 11,026 1,865 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65